Deskohrátky - červen 2015

Deskohrátky - pravidelná soutěž pro milovníky deskových her, logických úloh a přemýšlení nad nimi. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk. Z došlých odpovědí členů i nečlenů Mensy losujeme každý měsíc výherce drobné deskové hry nebo jiné věcné ceny.

CAPRICE

V prodeji je v nádherném dřevěném dvoubarevném provedení, my však pro vysvětlení použijeme 4 barvy. K dispozici máme desku se šesti políčky, 24 kamenů ve čtyřech barvách a dvacet žetonů v těch samých barvách. Hra je určena dvěma až čtyřem hráčům, na začátku hry si každý vylosuje čtyři žetony. Hráči navzájem nesmí vědět, co si kdo vytáhl. V průběhu hry hráči staví na desku kameny, kdo je na tahu, musí přidat kámen na desku, ať už na volné pole, nebo na kámen, který již na desce leží. Při pokládání kamenů na sebe však nesmí vzniknout věž vyšší, než 4 kameny. Po této povinné části tahu je ještě nepovinná část, přemístění jednoho vrchního kamene na jiné pole. Nesmí to být ale kámen, který přemísťoval soupeř v tahu před ním. (Za tímto účelem je v soupravě jeden speciální kámen na označení naposledy přemístěného kamene.) Ihned poté, co je na desce 5 věží se čtyřmi kameny hra končí. Nyní je na hráčích, aby se pokusili pozici propočítat a získat co nejvíce bodů. Své čtyři žetony taktéž postaví do sloupečku a následně si započítají bod za každý kámen, který má v některé věži stejnou barvu i pozici. Kontrolují pozice i v nedostavěné věži. Za shodu všech čtyř kamenů je pětibodová prémie. Vyhraje samozřejmě hráč s nejvyšším počtem bodů. 

První úloha:  

Kolik bodů získáte, když postavíte sloupeček ze svých žetonů takto: vespod modrá, pak postupně červená, žlutá, červená?

 

Druhá úloha: 

Najdete lepší kombinaci z těchto čtyř žetonů, tedy za více bodů?

 

Třetí úloha:

Najdete ideální kombinaci? Které čtyři žetony byste chtěli mít, abyste dosáhli maximum možných bodů? (Je-li víc řešení, stačí jedno)

 

Čtvrtá úloha:

Poslední umístěné kameny byly ony dva žluté na sobě. Neumístěn zůstal jeden červený. Pokud byste byli na tahu, měli tyto kameny a žetony z první úlohy, mohli byste nějak vylepšit své možné skóre?

 

Pátá úloha:

Dominové kostky 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 postavte do řady tak, aby se jako při hře dotýkaly stejné strany a zároveň aby co nejvíc kamenů zůstalo v pozici nižší číslo vlevo, vyšší vpravo. (V případě více řešení stačí jedno.)

 

 

Přejeme příjemné luštění.

Úlohy připravuje Hana Kotinová a mezinárodní velmistr v duševních sportech David Kotin.

(Řešení zašleme účastníkům po skončení kola a zájemcům kdykoliv na vyžádání.)