.: Hrátky s logikou 1/ 2009

publikováno 10. 1. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

2009
Oslavme nový rok 2009 číselnou hádankou. Sestavte matematický výraz pomocí číslic 1 až 9, každé právě jednou, a znamének +, –, x, :, každého právě jednou, tak, aby výraz měl hodnotu 2009.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.Himálajský most
Minule jsem vás hodně potrápil. Zopakujme si zadání. Uprostřed bezměsíčné noci museli čtyři horolezci v hluboké rokli přejít po zavěšeném mostě. Bohužel most nebyl dost pevný a mohli po něm současně přejít pouze dva lidé. Protože však uprostřed hor za bezměsíčné noci není nic vidět, potřebovali s sebou badatelé vzít pochodeň, jinak se vystavovali riziku, že klopýtnou a spadnou do hluboké propasti pod mostem. Nicméně měli jen jednu pochodeň. Mladý Jakub byl schopný přejít most za 1 minutu, jeho sestra Jana za 2 minuty, jejich matka Marie potřebovala 5 minut. Starý Jarda mohl přejít most za 10 minut. Kolik času nejméně potřebovali všichni čtyři, aby se dostali bezpečně na druhou stranu?
Velká většina z vás nechala pobíhat s pochodní malého Jakuba a jako řešení uvedla 19 minut, což bylo špatně. Správné řešení je 17 minut. Jakub a Jana spolu přejdou za 2 minuty, pak se s pochodní vrátí Jana (dvě minuty) a nyní přejdou Marie a Jarda spolu za 10 minut. Nakonec se vrátí Jakub za 1 minutu sám pro Janu a spolu přejdou. Výsledný čas je 2 + 2 + 10 + 1 + 2 = 17 minut.


Hrátky s logikou č. 1/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 10. 1. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 24. 1. 2009 v 6.40.


RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/