.: Hrátky s logikou 9/ 2009

publikováno 2. 5. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

Hlásky – Samosou.
Malé zopakování pro všechny. Samohlásky jsou hlásky a, e, i, o, u, y a všechny jejich podoby s diakritikou. Zbývající písmena jsou souhlásky. Případné dvojhlásky au, eu a ou zde nebudeme moci používat. Pak nalezněte deset českých slov, ne vlastních jmen či zkratek, jež budou v prvním pádu jednotného čísla. Tato slova musí začínat samohláskou následovanou souhláskou pak vždy samohláska následovaná souhláskou a obráceně, tedy nikdy ne dvě samohlásky či dvě souhlásky vedle sebe. Těchto minimálně deset slov musí obsahovat vždy nejméně sedm písmen. Pak slovo abeceda je v pořádku, ale slovo kolotoč nikoliv (začíná souhláskou) či anakonda (obsahuje nd – dvě souhlásky za sebou).

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.


Zápalky
Minule jste škrtali sirkami, tedy spíše skládali obrazce. Měli jste sestavit pomocí devíti zápalek právě šest čtverců. Zápalky nebylo dovoleno přelamovat, ale v rámci této úlohy se mohli překrývat.
Řešením pak byly dva čtverce se společnou stranou, Jeden za čtverců byl přerozdělen na čtyři malé pomocí překřižujících se dvou sirek.


Hrátky s logikou č. 10/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 2. 5. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 16. 5. 2009 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/