.: Hrátky s logikou 10/ 2009

publikováno 16. 5. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

Geometrická
Máme jen pět Platónských těles tedy těles jejichž strany jsou stejné. Patří mezi ně i dvanáctistěn na jehož plášti je použito dvanáct pravidelných pětiúhelníků. Úloha pro ty jež mají dobrou prostorovou představivost. Kolik stěnových a tělesových úhlopříček dohromady má takové těleso? Jako nápovědu lze použít údaj, že pravidelný dvanáctistěn má 20 vrcholů, 30 hran a každý vrchol je na konci tří hran.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.


Samo- i souhlásky.
Minule jste hledali deset českých slov, ne vlastních jmen či zkratek, v prvním pádu jednotného čísla. Tato slova musela začínat samohláskou následovanou souhláskou, pak přišla samohláska následovaná souhláskou a tak dále, tedy nikdy nebyly dvě samohlásky či dvě souhlásky vedle sebe. Těchto minimálně deset slov muselo obsahovat vždy nejméně sedm písmen.
Pak bylo možno získat doslova desítky takových slov, a málokdo zaslal jen „povinných“ deste. Ukažme některá od paní Jany Komoňové z Brna:
abatyše, aligátor, analýza, animátor, ekonomika, etiketa, evoluce, exotika, imitátor, obilovina, odesílatel, operátor, otesánek, ukazovák, utečenec či utěšitel


Hrátky s logikou č. 10/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 16. 5. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 30. 5. 2009 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/