.: Hrátky s logikou 15/ 2009

publikováno 22. 8. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

Jména hor
Uveďte patnáct jmén hor či pohoří z České republiky, jež začínají 15ti různými písmeny. Pozor počáteční písmena se nesmí opakovat a názvy musí být uvedeny v zeměpisném atlase.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu:víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.


Po čtyřech tečkách
Minule jste přes prázdniny kreslili do roviny nejméně 16 bodů a minimálně 8 přímek tak, aby na každé nakreslené přímce ležely právě 4 body. Nedošlo příliš mnoho řešení – úloha byla skutečně složitá, pokud jste chtěli aby i každým bodem procházely čtyři přímky.
Řešením pak bylo:


Hrátky s logikou č. 15/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 22. 8. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 5. 9. 2009 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/