.: Hrátky s logikou 20/ 2009

publikováno 31. 10. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

Jen malý
Po velkém úspěchu hledání antonym ke slovu malý si neodpustíme potrápit vás opačnou a tím skoro stejnou úlohou. Zopakujme si, že slova, jež mají opačný význam, se nazývají antonyma. Jako příklad poslouží dvojice slov den - noc, bohatý - chudý. Vaším dnešním úkolem je nalézt minimálně osmnáct dvojic antonym, kde jedno ze slov je slovo „složitý“. Pak správná odpověď může být jednoduchý, triviální či průhledný.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.


Pět synů
Minule jste dělili metrák jablek mezi pět synů. Ač to vypadalo jako jednoduchá věc , tak jak mnozí z Vás podotkli, k správnému rozvážení bychom potřebovali lékárnické váhy. Měli jsme totiž doplňující podmínky. První musel dostat váhově o tolik méně jablek oproti druhému jako druhý na váhu jablek oproti třetímu, a to samé třetí oproti čtvrtému a čtvrtý oproti pátému. Navíc podmínkou bylo že první a druhý si odnesli dohromady sedmkrát méně než ostatní tři dohromady. Jak otec podělil své syny s přesností na gramy pak jste mohli vypočítat asi jen použitím dvou rovnic. První syn dostal 10/6 kg = 1 667 gramů a následující pak vždy o 55/6 kg více tedy zaokrouhleně druhý 10 833 g, třetí 20 000 g čtvrtý 29 167 g a pátý 38 333 g.


Hrátky s logikou č. 20/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 17. 10. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 14. 11. 2009 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/