.: Hrátky s logikou 23/ 2009

publikováno 12. 12. 2009

Řídí Jaroslav Flejberk

Vážení vážení
Při vstupních testech se vážili tři vojáci. No a aby to nebylo tak jednoduché, vážili se vždy dva spolu. Roman a Zdeněk vážili 160 kilogramů, Zdeněk a Viktor 176 kilogramů a Viktor a Roman 184 kilogramů. Spočítejte pak , kolik vážili všichni tři dohromady a kolik vážil každý z vojáků.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: víkendové Dobré jitro, Hrátky s logikou, Český rozhlasu 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi lze též zaslat na email: hratky@hryahlavolamy.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží dárek.


Výlet na kolech
Jsou matematické úlohy, jež je lepší řešit odzadu. Zde byla jedna z nich. První den poznávacího zájezdu ujeli účastníci jednu sedminu trasy. Druhý den jednu třetinu zbývající trasy. Následující den jednu čtvrtinu zbývající trasy a čtvrtý den jednu polovinu zbytku. Poslední, pátý, den pak zbylo urazit 75 kilometrů. Jak dlouhá byla celá trasa, bylo snadné vypočítat. Pátý den ujeli 75 kilometrů, čtvrtý den to samé tedy 75 kilometrů. Třetí den 5O kilometrů (a 150 jim zbývalo). Druhý den na konci jim zbývalo 200 kilometrů tedy toho dne ráno 100 kilometrů a pak nutně museli ujet první den 50 kilometrů . Celkem tedy ujeli 350 kilometrů. Sečteno od prvního do posledního dne 50 + 100+50 +75+75 = 350 kilometrů.


Hrátky s logikou č. 23/2009 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 12. 12. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 26. 12. 2009 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/