.: Hrátky s logikou 1 / 2010

publikováno 23. 1. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Zima je tu 

Slovní hádanky vyžadují vždy delší zadání než matematické. Zde je jedna z nich. Nalezněte minimálně deset českých slov (nikoliv cizích), podstatných jmen v prvním pádě jednotného čísla, s kombinací písmen ZI – tedy ne ŽI, ZÍ či ZY! Pozor, těchto deset slov musí mít pokaždé jiný slovní základ, tedy pokud uvedete slovo „zima“, nesmíte uvést například slovo „zimostráz“.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Balení dárků 

Štěpánka minule balila dárky – hlavolamy pod vánoční stromeček pro svých pět dětí. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby těch dárků nebylo celkem osm. Ptali jsme se, kolik měla možností, jak dárky rozdělit, pokud každé dítě mělo dostat alespoň jeden dárek. Jinými slovy – kolika způsoby lze rozdělit osm různých dárků do pěti neprázdných skupin? 

Odpovědí došlo několik desítek, a to jak ve smyslu počtu, tak ve smyslu výsledku. Nejnižší uváděný výsledek byl 8 jako počet možností, kdy předpokládáme, že dárky jsou absolutně stejné a dětem je jedno, kolik jich dostanou, nejvyšší pak 1 410 860, kde by dítěti záleželo i na tom, pokud dostane dva dárky, v jakém pořadí to bude. Pokud nebudeme brát v úvahu tuto okolnost, správná odpověď na otázku, kolika způsoby lze rozdělit 8 různých dárků do 5 skupin, je 126 000.

 


Hrátky s logikou č. 1/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 23. 1. 2010 Další díl si můžete poslechnout v sobotu 6. 2. 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/