.: Hrátky s logikou 4 / 2010

publikováno 7. 3. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

2010 

Jak oslavit nový rok matematicky? Buďto si sečtěte čísla od 1 do milionu z hlavy anebo zkuste dnešní úlohu. Pomocí číslic 1 2 3 4 5 6 7 8  každé právě jednou a znamének + - x : sestavte hodnotu 2010. Můžete použít libovolné množství závorek, ale musíte využít všechny požadované číslice.

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Lič na líc 

Minule jste hledali alespoň deset slov, podstatných jmen v prvním pádu jednotného čísla, ne vlastních jmen, která po změně diakritiky budou mít jiný význam.  

Úkol originálně zvládl pan Pavel Štindl z Chotěboře jež je rozložil i do skupin:

1)-jen čárky: baba-bába;Češka-čéška;hrabě-hrábě;kánon-kanón;kolař-kolář;kolón-kólon; lama-láma;mleč-mléč;mužik-mužík;nota-nóta;opal-opál;ostřiž-ostříž;paže-páže;plat-plát;rvačka-rváčka;sraz-sráz;štola-štóla;titan-titán;vada-váda;vila-víla;kúra-kůra;

2)-jen háčky: banka-baňka;bríza-bříza;čtvrt-čtvrť;klec-kleč;kosík-košík;krtina-křtina;kvas-kvaš;most-mošt;opera-opěra;páter-páteř;petice-pětice;píst-píšť;plán-pláň;ples-pleš;prádlo-přádlo;punc-punč;rada-řada;sled-sleď;smír-šmír;step-štěp;stok-štok;svist-svišť;sídlo-šídlo;trest-tresť;troska-troška; tras-třas;útek-útěk;vedro-vědro;

3)-oboje: bázeň-bazén;drén-dřeň;látka-laťka;líska-liška;lvice-lvíče;plac-pláč;praní-přání;racek-ráček;ryzák-rýžák;tisíc-tišič;trén-třeň;tvar-tvář;vánek-vaněk;

či 4)-plast-plášť-plást.

 


Hrátky s logikou č. 4/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 6. 3. 2010 Další díl si můžete poslechnout v sobotu 20. 3. 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/