.: Hrátky s logikou 5 / 2010

publikováno 23. 3. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Velikonoce 

Přesmyčka je hádanka, kdy z daného výrazu přesmyknutím alespoň dvou písmen vznikne slovo nové. Není podmínkou, aby původní nebo nový výraz byl jednoslovný, může to být i sousloví. Příkladem budiž pěší toulka, z níž může vzniknout slovo koupaliště

Dnes, jak název napovídá, máte nalézt přesmyčku ke slovu VELIKONOCE. Tedy máte přemístit všech deset písmen tak, aby vzniklo rozumné, skoro jistě víceslovné spojení. Každé písmenko musí být využito právě jednou, tedy nově vzniklé sousloví bude mít znovu deset písmen. 

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


2010 

Pomocí číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, každého právě jednou, a znamének +, –, x, : jste měli sestavit hodnotu 2010. Mohli jste použít libovolné množství závorek, ale museli jste využít všechny požadované číslice. Vyjádřit letošní datum matematicky bylo pro mnohé z vás tak lehké, že jste uváděli dva a více způsobů. Jako příklad uvádím řešení od paní Natálky Bernasové: 

(8 x 7 x 6 x 4 x 3 : 2) – 5 – 1 = 2010. 

Nebo číslicemi pěkně popořadě:

1 + 2345 – (6 x 7 x 8) = 2010. 


Hrátky s logikou č. 5/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 20. 3. 2010 Další díl si můžete poslechnout v sobotu 3. 4. 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/