.: Hrátky s logikou 6 / 2010

publikováno 5. 4. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Krychle 

Geometrické úlohy jsou velmi náročné na představivost. Dnes jednu z nich zkusíme. Pokud máte plnou krychli a matematickou rovinu, mohou se tyto v prostoru potkat, či nikoliv. Rovina tak protne krychli například ve čtverci, trojúhelníku či v jednom bodě. 

Jaké další mnohoúhelníky v tomto průniku přicházejí v úvahu? Můžete je určit výčtem? 

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Velikonoce 

Minulá hádanka nám přiblížila slovo VELIKONOCE. Měli jste k němu nalézt přesmyčku, tedy měli jste přemístit všech deset písmen tak, aby vzniklo rozumné, skoro jistě víceslovné spojení. Každé písmenko muselo být využito právě jednou, tedy nově zvyklé sousloví muselo mít znovu deset písmen. Paní Eva Kozderková například poslala i tyto kombinace: okno i v cele; okno levice; ovoce i klen; elinko, ovce; ocel i nekov. 


Hrátky s logikou č. 6/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 3. 4. 2010 Další díl si můžete poslechnout v sobotu 17. 4. 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/