.: Hrátky s logikou 7 / 2010

publikováno 17. 4. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Přesmyčka podruhé 

K sousloví ROZHLASOVÉ HRÁTKY nalezněte přesmyčku, tedy přemístěte všech šestnáct písmen tak, aby vzniklo rozumné, skoro jistě víceslovné spojení. Každé písmenko musí být využito právě jednou, tedy nově vzniklé sousloví musí mít znovu šestnáct písmen. 

Odpovědi pošlete do týdne na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Krychle 

Geometrické úlohy jsou velmi náročné na představivost. Minulá hádanka zněla takto: Plná krychle a matematická rovina se mohou v prostoru potkat. Rovina tak protne krychli v jednom bodě, v úsečce či v mnohoúhelnících – a pávě jejich výčet jste měli dodat. Šlo o troj-, čtyř-, pěti- a šestiúhelník. Čtyřúhelníky jste pak mohli dělit na čtverce či obdélníky, ale to už nebylo součástí zadání úlohy. 


Hrátky s logikou č. 7/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 17. 4. 2010 Další díl si můžete poslechnout v sobotu 1. 5. 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/