.: Hrátky s logikou 12 / 2010

publikováno 27. 6. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Střídavá 

Minimálně dvanáctipísmenná slova, jež dnes hledáme, musí splňovat několik podmínek. Musí to být podstatná jména v prvním pádě jednotného čísla, nikoliv cizí slova či zkratky. Druhá podmínka je, že se musí pravidelně střídat samohlásky a souhlásky. Tedy slovo karavana – kromě délky – by bylo v pořádku, ale slovo barabizna nevyhovuje, protože v něm jdou za sebou dvě souhlásky (z a n). Do slosování budou zařazeni všichni, kdo zašlou takovýchto slov minimálně dvanáct.

Mimo soutěž je otázka, zda najdete takováto střídavá slova začínající každým „rozumným“ počátečním písmenem české abecedy. 

Vzhledem k nastávající prázdninové přestávce můžete své odpovědi tentokrát posílat až do 30. srpna 2010 na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Tiskátka 

Kolik razítek – číslic jste potřebovali na natisknutí čísel od 0 do 6000? Číslice pro následující číslo jste mohli brát z již použité sady, dané číslo jste však museli vytisknout najednou.

Určitě by stačilo 4x10 číslic 0 až 9. Pokud si uvědomíme, že číslice 6 lze použít i jako číslice 9, ušetříme čtyři razítka. Navíc číslice 6, 7, 8 budeme potřebovat jen třikrát, ušetříme tedy sedm razítek a jsme na počtu 33 razítek. Pokud nám bude stačit nula zapsaná jednou číslicí, můžeme ušetřit další číslici, takže se dostaneme na třicet dva razítek, ale obvyklejší je razit tento výraz v podobě 0000, takže musíme počítat s třiatřiceti razítky. 


Hrátky s logikou č. 12/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 26. června 2010. Další díl si můžete poslechnout po letní pauze v sobotu 4. září 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/