.: Hrátky s logikou 15 / 2010

publikováno 28. 12. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Minimax 

Překonat ostatní je touhou mnohých z nás. Nyní k tomu máte příležitost.

Pomocí znamének +, –, x, : (ne nutně v tomto pořadí, ale každé musíte použít právě jednou) a číslic 9, 3, 6, 7, 1 (pořadí číslic je nutné dodržet) sestavte co největší výraz. A pak přeházejte znaménka +, –, x, : (ale ne číslice 9, 3, 6, 7, 1), aby vyšla co nejnižší hodnota. Vyhodnotím všechny, kteří pošlou jak maximální, tak i minimální hodnotu. 

Své odpovědi zasílejte do 12. října 2010 na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Začátek i konec 

Slovní úlohy mají vždy několikanásobně více odpovědí než úlohy matematické, tyto odpovědi bývají navíc značně rozmanité. Jednu z nich jsem vám zadal minule. 

Hledali jste minimálně deset desetipísmenných slov – českých podstatných jmen, ne vlastních jmen či zkratek. Jednotlivá slova musela začínat a končit vždy stejným písmenem. 

Jako příklad řešení uvádím odpověď paní Dany Zemanové, která zaslala následující slova: admiralita, angličtina, apokalypsa, dalekohled, drobnohled, inspektoři, kapesníček, kandidátek, karbanátek, memorandum, obecenstvo, osazenstvo, reformátor, technokrat, triumvirát, troufalost a trpělivost.


Hrátky s logikou č. 15/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 2. října 2010. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 16. října 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/