.: Hrátky s logikou 16 / 2010

publikováno 28. 12. 2010

Řídí Jaroslav Flejberk

Odznak králů 

Ohebnost či košatost českých slov je základem mnoha hádanek. V té dnešní se vás budeme ptát na pět vět, jež využijí slovo „koruna“, ale pokaždé v jiném slova významu. Pokud tedy použijete slovo „koruna“ v souvislosti se svatováclavskou korunou, nemůže další věta pojednávat například o ozdobné koruně jiného vladaře. 

Své odpovědi zasílejte do 26. října 2010 na adresu: Víkendové Dobré jitro, Český rozhlas 2 – Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Výsledky lze též zaslat na e-mail: hratky@hryahlavolamy.cz. Tři výherci obdrží dárek.


Minimax 

Překonat ostatní je touhou mnohých z nás. Dal jsem vám k tomu příležitost v minulých Hrátkách, kdy jsem vás potrápil následující matematickou úlohou:

Pomocí znamének +, –, x, : (ne nutně v tomto pořadí, ale každé muselo být použito právě jednou) a číslic 9, 3, 6, 7, 1 (pořadí číslic bylo nutné dodržet) jste měli sestavit co největší výraz. Následně bylo za úkol přeházet znaménka +, –, x, : (ale ne číslice 9, 3, 6, 7, 1), aby vyšla co nejnižší hodnota. 

Paní Ludmila Chvalinová jako první zaslala následující hodnoty: 

maximum: 9 – 3 + 6 x 7 : 1 = 48,

minimum: 9 : 3 – 6 x 7 + 1 = – 38. 

Pozor, pokud výraz tohoto typu počítáte, nesmíte počítat „odleva“, ale nejdříve je třeba provést násobení a dělení a teprve potom sčítat a odečítat!


Hrátky s logikou č. 16/2010 vysílal Český rozhlas 2 – Praha v Dobrém jitru 16. října 2010. Další díl si můžete poslechnout v sobotu 30. října 2010 v 6.40. Český rozhlas 2 - Praha

 

RNDr. Jaroslav Flejberk
http://www.hryahlavolamy.cz/