Cvičte si mozek s Mensou - pravidelné kvízy s Magazínem DNES

 

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete zadat do následující středy po vydání úloh na formulář níže.

S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz

 

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh.

 

 

Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

 

 

Odpověď 1:
Odpověď 2:
Odpověď 3:
Email:
Jméno:
Věk:
Adresa:
Poznámka: 

Správné řešení z čísla 45/2017 je:

1. ZLATO (vynechaná čísla v rámečku po převedení na text podle 1=A, 2=B, 3=C,...);

2. PLATIDLO (A=Z, B=Y, C=X,...);

3. 76

Výhercem kola 45/2017 se stala Eva Divišová z Třebíče. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 44/2017 je:

1. GOLF (tajenku získáme povybarvení čtverečkovaného papíru);

2. BRUSLENI / BRUSLENÍ (po vyřešení příkladu tvoří tajenku znaky z ASCII tabulky odpovídající daným číslům);

3. JAN

Výhercem kola 44/2017 se stala Adéla Haníková z Nymburku. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 43/2017 je:

1. POLNOST (v každém kroužku je jedno slovo a pokaždé zůstane jedno písmeno navíc - tato písmena tvoří tajenku);

2. VINOHRAD (v textu jsou pomocí Morseovy abecedy napsána písmena abecedy (v pořadí podle klávesnice QWERTZ), vynechaná písmena jsou nahrazena čísly a v uvedeném pořadí tvoří tajenku);

3. např. sítě, list, zelí, dítě, děti, lest, lsti, déšť, deště, země, svět, sleď, slet, zvěd, vítěz. 

Výhercem kola 43/2017 se stala Veronika Jarrahová z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 42/2017 je:

1. CESTA (tajenku tvoří písmena která chybí v abecedě podle pořadí číslic);

2. LABYRINT (AAAA=BBB=CC=D);

3. 55

Výhercem kola 42/2017 se stala Karla Chlopčíková ze Starého Města. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 41/2017 je:

1. CYKLISTIKA (každé druhé písmeno, od konce);

2. 13;

3. 62

Výhercem kola 41/2017 se stal Ivan Hanák z obce Kynšperk nad Ohří. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 40/2017 je:

1. 11 koní a 13 lidí;

2. 25;

3. PAPRIKA (v prvním kroku od červených písmen jedno "odečteme" (tzn. A=Z) a k zeleným jedno "přičteme" (tzn. A=B); v dalším kroku čteme taxt jako "šneka" a vyřadíme jedinou zeleninu mezi živočichy). 

Výhercem kola 40/2017 se stal Jan Vojtěchovský z Hradce Králové. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 39/2017 je:

1. 31;

2. 42 (přičítáme počet písmen ze dnů v týdnu, tzn. PONDĚLÍ(7) + ÚTERÝ(5) + STŘEDA(6)...) NEBO 43 (přičítáme 7, 6, 5, 5, 6, 5, 7,...);

3. TÝDEN (tajenka je schovaná v textu, pořadí daného písmene značí římské číslice ohraničeny "O"). 

Výhercem kola 39/2017 se stal Josef Polách z Blanska. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 38/2017 je:

1. 850;

2. STAVEBNICE (vynechaná písmena získáme doplněním za čísla podle pořadí abecedy, 1=A, 2=B,...);

3. P (jedná se o názvy planet, tedy MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN). 

Výhercem kola 38/2017 se stala Marie Mourová z Podbořan. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 37/2017 je:

1. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST (posun v abecedě – první sloupec o jeden znak, druhý o dva, třetí o tři, čtvrtý o čtyři; čteme po řádcích);

2. DOUBRAVA (Morseova abeceda – písmena jsou brána z klávesnice počítače, přičemž písmena z prvního řádku značí čárku, ze druhého tečku a ze třetího lomítko);

3. PRALES (doplníme do čtverečkovaného papíru (každý z řádků začíná vybarvenými políčky a pokračuje střídavě nevybarvené-vybarvené) a čteme jako Braillovo písmo). 

Výhercem kola 37/2017 se stal František Roubík z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 36/2017 je:

1. SODOVKA (trojková soustava);

2. BYLINNÝ ČAJ (posun písmen v abecedě);

3. 3310 ML.

Výhercem kola 36/2017 se stala Věra Zápražná z Olomouce. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 35/2017 je:

1. SVATBA (první písmena parťáků postaviček) - v šifře se vyskytla chyba, poslední postavička je maková panenka, pro zařazení do slosování tedy stačilo mít vyplněnou jednu ze zbývajícíh dvou úloh;

2. PRSTÝNKY (přesmyčka);

3. HOSTINA (Morseova abeceda).

Výhercem kola 35/2017 se stal Martin Šangala z Českého Těšína. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 34/2017 je:

1. PLAMEN (písmena jsou v rámečku uvedena dvakrát kromě těch, která tvoří tajenku);

2. např. HORA, KOV, LOV, OKO, ROV, ZUB, VOR, ROK, OBAL, KUŠ, LOK, ROH, KOLO, VAL, NOV, LUK, BUK, LUNA, BUK, RON, DÝKA, VZDOR, HOD, VALOUN, KOZA, HORKO, LOB, DUB;

3. AEROSTAT (po vypočtení příkladů získáme čísla, která po převedení na Morseovu abecedu (lichá číslice čárka, sudá tečka) tvoří tajenku).

Výhercem kola 34/2017 se stal Josef Špaček z obce Nedvědice. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 33/2017 je:

1. SAVEC (binární soustavu přepíšeme na písmena (K, H, Ti, B, Li), která následně nejdeme v periodické soustavě prvků. Jejich prtonové číslo nám po převedení na text (podle 1=A, 2=B, 3=C,...) dá tajenku);

2. LEMUR (vynechaná písmena v abecedě);

3. POLOOPICE (u každého řádku získáme dvě čísla z počtu "X" a "O". Pokud tato čísla zakreslíme pomocí zlomků (rozdělíme hodinový ciferník na osminy), získáme šifru "semafor", ze které získáme finální tajenku).

Výhercem kola 33/2017 se stala Helena Janigová z Uherského Brodu. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 32/2017 je:

1. 984;

2. PROCENTO (posun písmen v abecedě podle barvy dopředu nebo dozadu o tolik, kolikáté je dané písmenko v pořadí);

3. 2, 3, 2, 1  nebo 3, 1, 3, 1.

Výhercem kola 32/2017 se stal Jan Mour z Podbořan. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 31/2017 je:

1. 31;

2. SORBET (tzv. mobilová šifra);

3. MRAZÁK (z každého názvu zmrzliny vezmeme tolikáté písmeno, kolikrát je název uvedený v textu; výsledné pořadí písmenek odpovídá pořadí barev v textu "Šifra:").

Výhercem kola 31/2017 se stala Libuše Helmerová ze Zlína. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 30/2017 je:

1. ZENIT (jedná se o symboly označující jednotlivé planety; z každé planety vezmeme tolikáté písmeno, kolikrát je její znak zopakován);

2. OBRATNÍK RAKA (posun písmen na počítačové klávesnici);

3. ROTAČNÍ OSA ZEMĚ (v textu jsou uvedeny číslice, které značí, kolikátý znak za nimi tvoří tajenku).

Výhercem kola 30/2017 se stala Jana Koleníková z Chrastavy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 29/2017 je:

1. LIGURSKÉ MOŘE (Morseova abeceda (a=tečka, b=čárka, c=lomítko) - v první části je napsána zkratka evropského státu, ve druhé je číslo, které určuje kolikáté písmeno z názvu máme použít; např. E6 = Španělsko -> L);

2. OSTROV (tajenku tvoří písmena na klávesnici uprostřed);

3. TRAJEKT (každé druhé písmeno, pozpátku).

Výhercem kola 29/2017 se stala Iva Mynářová z Brna. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 28/2017 je:

1. BOTANIKA (chyběící písmena z daného řádku);

2. LOUKA (šifra Velký polský kříž);

3. Např. STATIKA, TALENT, SLATINA, LISTINA, ROSTLINA, MOREK, NOREK, KONEV, TALISMAN, KOSTRA, SILIKON, ROVINA, TENOR, MENTOR, MENTOL, KARTON, METRO, MISTR, KOSTEL, KOTEL.

Výhercem kola 28/2017 se stal David Beneš z Brna. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 27/2017 je:

1. HLADINA (Morseova abeceda, "o" a "x" značí tečky a čárky, číslice ve druhém řádku pak značí po kolika znacích bude mezera);

2. PRUT;

3. OTAKÁREK (čteme vždy každé třetí písmeno, nepatří mezi ryby).

Výhercem kola 27/2017 se stala Jana Ženatá z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 26/2017 je:

1. 4,3;

2. TURISTA (každé druhé písmeno pozadu);

3. TABORISTE (binární soustava).

Výhercem kola 26/2017 se staa Jana Němcová z obce Zašová. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 25/2017 je:

1. 4;

2. ELIPSA (Morseova abeceda, tajenku tvoří písmena na pozici číslic);

3. GEOMETRIE (tajenku tvoří číslice 1=A, 2=B, 3=C,..., které získáme zápisem z Braillova písma - tento zápis je tvořen písmeny a, b, c, d, e, f do příslušných šesti "teček" Braillova písma, přičemž přítomnost písmene značí přítomnost "tečky").

Výhercem kola 25/2017 se stal Martin Mulenko z Uhlířských Janovic. Gratulujeme!

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ ZE STARŠÍCH ČÍSEL