Cvičte si mozek s Mensou - pravidelné kvízy s Magazínem DNES

 

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete zadat do následující středy po vydání úloh na formulář níže. S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz

 

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh. Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

Odpověď 1:
Odpověď 2:
Odpověď 3:
Email:
Jméno:
Věk:
Adresa:
Poznámka: 

Správné řešení z čísla 3/2020 je:
1. ZÁMEČNÍK
2. POKLAD (písmenka “p” a “z” nám značí, jestli se znak nachází v abecedě Před nebo Za znakem, ke kterému patří. “pq” je tedy znak před Q (P), “zq” by byl naopak znak za Q (R))
3. ŽLUTÁ (Nápis na modré truhle by byl nepravdivý pouze v případě, že je pravdivý nápis na zelené truhle a prsten není v modré truhle. Ve všech ostatních případech je nápis na modré truhle pravdivý. Protože výše uvedený požadavek nelze splnit (pokud by zelená truhla měla pravdu a všechny ostatní tedy ne, pak by byl prsten v modré truhle, což vzápětí rozporuje nepravda modré truhly), je jasné, že nápis na modré truhle musí být pravdivý a všechny ostatní tedy nepravdivé.
Z toho lze usoudit, že nápis na modré truhle nám žádnou informaci neřekne (je pravdivý vždy, protože víme, že nápis na zelené truhle pravdivý není), ale můžeme zjistit více z nepravdivých ostatních nápisů. Nepravdivý nápis na zelené truhle nám řekne, že prsten není v modré truhle. Pokud má být nepravdivý nápis na žluté truhle, musí být pravda, že prsten není v modré truhle a není ani v červené truhle. Pro splnění nepravdy u nápisu na červené truhle musí platit, že nápis na žluté truhle není pravdivý (což víme) a prsten není v zelené truhle.
Z výše uvedených informací víme, že prsten není v modré, červené ani zelené truhle, musí být tedy v truhle žluté.)
Výhercem kola 3/2020 se stala Renata Kosková z Prahy, gratulujeme!


Správné řešení z čísla 2/2020 je:
1. HODINY (šipky značí posun na počítačové klávesnici, “X” nám označuje konkrétní znak na této klávesnici)
2. KYVADLO (každé třetí písmeno)
3. D (čísla jsou seřazena podle abecedy: Čtyři, Devět, Dva, Jedna, Nula,...)
Výhercem kola 2/2020 se stala Jana Dreiseitlová z Rokytnice, gratulujeme!


Správné řešení z čísla 1/2020 je:
1. MRKEV (šifra semafor, pozice ručiček přiřadíme barevně podle prvního řádku)
2. SNEHULAK (AAAAA=BBBB=CCC=DD=E,...)
3. 240 KM/H (při rychlosti 80 km/h mu polovina cesty netrvala polovinu času jak původně očekával, ale tři čtvrtiny vyměřeného času. Aby stíhal původní předpoklad, musel by nazpátek jet dvojnásobnou rychlostí oproti původnímu předpokladu, tedy 240 km/h. Jednoduše si lze představit např. na trase o celkové délce 480 km (240 tam a 240 nazpátek), kdy při průměrné rychlosti 120 km/h by řidič potřeboval 2 hodiny na cestu tam a 2 hodiny na cestu nazpátek, dohromady tedy 4 hodiny. Pokud pojede na trase tam rychlostí pouze 80 km/h, zabere mu cesta 3 hodiny. Aby se neodchýlil od původního plánu, má na zpáteční cestu právě jednu hodinu, a tedy musí jet rychlostí 240 km/h)
Výhercem kola 1/2020 se stala Marie Štulíková z Berouna, gratulujeme!


Správné řešení z čísla 52/2019 je:
1. SVITILNA (trojková soustava: červená=0, žlutá=1, zelená=2; 000=A, 001=B, 002=C, 010=D,...,222=Z)
2. SVĚTLOMET (posun na počítačové klávesnici)
3. MIKEŠ, VÁVRA, JANEK, KUBA
Výhercem kola 52/2019 se stal Jiří Fajt z Domažlic, gratulujeme!


Správné řešení z čísla 51/2019 je:
1. NETEŘ (Playfairova šifra)
2. SOUROZENEC (první písmenko, poslední, předposlední, druhé, třetí,...)
3. 27 (12 z matčiny strany a 15 z otcovy)
Výhercem kola 51/2019 se stal Miroslav Moric z Plzně, gratulujeme!

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ ZE STARŠÍCH ČÍSEL