Cvičte si mozek s Mensou - pravidelné kvízy s Magazínem DNES

 

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete zadat do následující středy po vydání úloh na formulář níže.

S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz

 

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh.

 

 

Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

 

 

Odpověď 1:
Odpověď 2:
Odpověď 3:
Email:
Jméno:
Věk:
Adresa:
Poznámka: 

Správné řešení z čísla 51/2016 je:

1. TRADICE (doplnění za vynechaná písmena);

2. 357;

3. PURPURA (číslice značí na střídačku počet vybarvených a nevybarvených políček na čtverečkovaném papíře).

Výhercem kola 51/2016 se stal Pavel Rybář z obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 50/2016 je:

1. CISTENI PERI / ČIŠTĚNÍ PEŘÍ (zápis pomocí chemických prvků);

2. SAPONÁT (text pozpátku, každé druhé písmeno);

3. GENERALNI UKLID.

Výhercem kola 50/2016 se stal Jan Běhounek z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 49/2016 je:

1. HOLUBICE (vynechaná písmena tvoří tajenku v pořadí podle zastoupených číslic);

2. KRMIVO (1=A, 2=B, 3=C,... modré součty k původnímu přičítáme, červené odečítáme);

3. DOMESTIKACE (tajenku vždy tvoří vynechané písmeno v řádku).

Výhercem kola 49/2016 se stala Jana Hosnedlová z Třeboně. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 48/2016 je:

1. např. OBRAZ, NÁZOR, VÍNO, BAZAR, NÁRAZ, ZVON, BOR, ZOB, OBR, VÁZA, NORA, BRONZ, VRBA, RÁNA, NOVA, BAR, NOR, RÁNO, BŘÍZA, RÁNA,...;

2. OHNISKO (Braillovo písmo, přičemž číslice značí řádek znaku; pokud si přepíšeme slovo NEGATIV do Braillova písma a opravíme pozice jednotlivých "teček" podle toho zda je zelená (pak necháme) nebo červená (pak změníme plné pole na prázdné a naopak), dostaneme tajenku; například první písmeno N se liší od tajenky (O) pouze ve druhém znaku prvního řádku, proto je pouze druhá jednička červená, ostatní jsou zelené);

3. 1765 (Ve kterém roce se narodil Nicéphore Niépce?).

Výhercem kola 48/2016 se stala Jarmila Krausová z obce Srch – Pohránov. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 47/2016 je:

1. LÍPA;

2. KORUNA (posun písmen v abecedě);

3. LETOHRUHY (Morseovou abecedou jsou napsána písmena abecedy, místo chybějících písmen je vždy uvedená číslice, která značí pořadí písmene v tajence).

Výhercem kola 47/2016 se stal Jaroslav Kabátek ze Znojma. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 46/2016 je:

1. 24 (2 za souhlásky, 3 za samohlásky, 1 za diakritiku);

2. KLEŠTĚ (tajenku tvoří každé druhé písmeno, text je pozpátku);

3. KUFR (SUDOKU, tajenku získáme dosazením písmen za čísla, 1=A, 2=B, 3=C, ...).

Výhercem kola 46/2016 se stala Eleonora Kališová z Městce Králové. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 45/2016 je:

1. TĚLOVÝ ANTIPERSPIRANT (text "rozstříhaný" po sloupcích);

2. HYGIENA (tajenku tvoří každé druhé písmeno);

3. KOUPELNA (znaky X a O zastupují Morseovu abecedu, konkrétně čísla. Tato čísla udávají, kolikátý znak ze slova má být použit na tvorbu tajenky).

Výhercem kola 45/2016 se stal Radovan Šina z obce Hlavnice. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 44/2016 je:

1. ELEKTROODPAD (numerická klávesnice na počítači, +=1, ě=2, š=3,...);

2. IZOLANT (šifra "Semafor", k první části z prvního řádku patří ta část ve druhém řádku, která má stejnou barvu);

3. OHMMETR (AAAA=BBB=CC=D).

Výhercem kola 44/2016 se stala Irena Nigrinová z obce Pečky. Gratulujeme!

 

 

 

 

Správné řešení z čísla 43/2016 je:

1. CESKOSLOVENSKO (římské číslice, které odpovídají pořadí písmene v abecedě);

2. RAKOUSKO-UHERSKO (posun písmen v abecedě, A=N, B=O, C=P);

3. 215.

Výhercem kola 43/2016 se stala Věra Bradnová z Liberce. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 42/2016 je:

1. STROM (chybějící písmena v abecedě);

2. JEDLE (jediný jehličnatý strom);

3. KORUNA (A=1, B=2, C=3,... psáno pomocí Morseovy abecedy).

Výhercem kola 42/2016 se stala Zdeňka Švarcová z Liberce. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 41/2016 je:

1. SAUVIGNON (jediná bílá odrůda vína);

2. VINOHRAD (posun písmen v abecedě);

3. KABINET (tzv. mobilová šifra).

Výhercem kola 41/2016 se stal Jaroslav Bláha z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 40/2016 je:

1. např. LIST, STOPA, PLOD, LASO, PILOT, LIS, LOS, PAS, PAST, PSOTA, SLOTA, LÍPA, SÍLA, SLÍDA, STO, STOP,...;

2. DENDROCHRONOLOGIE (Morseova abeceda);

3. 125 (počet dní v měsíci).

Výhercem kola 40/2016 se stal Ivo Máčel z Jedovnice. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 39/2016 je:

1. 18 (@=5, ▲=3, §=6, ☼=4);

2. KLAVESNICE (Morseova abeceda, červenou jsou značeny čárky, modrou tečky, číslice značí počet opakování daného znaku);

3. SYMBOL (tajenku tvoří tolikáté písmeno, kolikrát se dané slovo opakuje).

Výhercem kola 39/2016 se stal David Vondrák z Pardubic. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 38/2016 je:

1. SEMAFOR (šipky značí posun propisky po papíře);

2. PRECHOD (A=Z, B=Y, C=X,...);

3. TROLEJBUS (tajenku tvoří názvy dopravních značek, přičemž z názvu vezmeme tolikáté písmeno, kolikáté značí číslice uvedená za značkou).

Výhercem kola 38/2016 se stal David Miško z Ostravy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 37/2016 je:

1. MENSITEL (šifra "Velký polský kříž", číslice 1/2/3 udávají řádek, sloupec a pozici v mřížce);

2. ODMOCNINA (čteme po řádcích, přičemž v prvním sloupci čteme první písmeno, ve druhém druhé a ve třetím třetí);

3. 389 (jediné prvočíslo, ostatní čísla jsou násobkem sedmi).

Výhercem kola 37/2016 se stal Jan Hruštinec z Ostravy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 36/2016 je:

1. PLAVKY (pořadí jednotlivých písmen zapsáno pomocí Morseovy abecedy);

2. VODA (tajenku vždy tvoří písmeno, které se v tajence nachází mezi zadanými písmeny, např. AC = B, BD = C, CE = D,...);

3. ZUBNÍ KARTÁČEK (v textu jsou uvedeny vypsané číslice (např. ajpqkpŠEST), které značí, kolikáté písmeno za nimi tvoří jeanku. V uvedeném příkladě bude tajenku tvořit: ajpqkpšestdnhášZsnhcnylhšýríqnlqbnqůfmůěbdvanUynfowšwhšetřiopB...)

Výhercem kola 36/2016 se stal Viktor Tomek z Turnova. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 35/2016 je:

1. OMALOVANKY (zápis pomocí binární soustavy, XXXXO = A, XXXOX = B, ...);

2. INKOUST (tajenku tvoří každé třetí písmeno);

3. PASTELKY (v každém kroužku je nasané barvy a jedno písmeno navíc - toto písmeno tvoří po seřazení podle barev tajenku).

Výhercem kola 35/2016 se stala Lenka Moricová z Plzně. Gratulujeme!

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ ZE STARŠÍCH ČÍSEL