Cvičte si mozek s Mensou - pravidelné kvízy s Magazínem DNES

 

Úlohy najdete každý čtvrtek v Magazínu DNES. Své odpovědi můžete zadat do následující středy po vydání úloh na formulář níže.

S dotazy a připomínkami se obracejte na: mozek@mensa.cz

 

Pro zařazení do slosování stačí vyplnit dvě ze tří úloh.

 

 

Ze správných odpovědí losujeme každý týden výherce, který obdrží poukázku na testování IQ pořádané Mensou ČR a hru či hlavolam.

 

 

Odpověď 1:
Odpověď 2:
Odpověď 3:
Email:
Jméno:
Věk:
Adresa:
Poznámka: 

Správné řešení z čísla 7/2018 je:

1. JEŠTĚRKA (ostatní jsou přesmyčky opic);

2. TERARIUM (1=A, 2=B, 3=C,...);

3. MAXMILIÁN (poslední úterý v květnu je 28.).

Výhercem kola 7/2018 se stal Josef Krištof z České Skalice. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 6/2018 je:

1. KOMNATA (Braillovo písmo, červená značí body v mřížce 3x2. Výsledné písmenko se posouvá v abecedě o tolik, kolik je uvedeno za každým znakem);

2. PODHRADÍ (tajenku tvoří písmena „uprostřed“ mezi uvedenými písmenky);

3. LEDNICE (jedná se o zámek, ostatní jsou hrady); případně KARLŠTEJN, jako jediný je napsaný s chybou :-) .

Výhercem kola 6/2018 se staa Alena Pízová z Dačic. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 5/2018 je:

1. ŠTAFETA (z názvu každého zvířete vezmeme tolikáté písmeno, kolikrát je dané zvíře uvedeno za sebou);

2. MEDAILE (posun v abecedě, A=B, B=C, C=D,...);

3. A, D, C, B.

Výhercem kola 5/2018 se stal Pavel Havlíček z obce Tišice. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 4/2018 je:

1. ROMANTISMUS (k názvům knih přiřadíme jméno autora a z něho vezmeme tolikáté písmeno, které odpovídá číslu v závorce);

2. KNIHKUPECTVÍ (každé druhé písmeno);

3. 80 (A=1, B=2, C=3,...; za diakritiku je vždy přičteno +1).

Výhercem kola 4/2018 se stal Miloš Kronďák z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 3/2018 je:

1. POLARIZACE (římské číslice, k nim se podle barvy přičítá nebo odečítá počet "O");

2. LUSTR (Morseova abeceda);

3. např. SLUNCE, SILNICE, SUMEC, LICENCE, SLUNEČNICE, MÍŠENEC, MĚSÍC, LÍMEC, MÍNUS, CELNÍCI.

Výhercem kola 3/2018 se stal Milan Hanák z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 2/2018 je:

1. TRUHLICE Č. 2;

2. POKLAD (tzv. mobilová šifra);

3. 1997.

Výhercem kola 2/2018 se stala Olga Znamenáčková z Černošic. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 1/2018 je:

1. 5;

2. MATEMATIKA (první písmena jmen uvedených v kalendáři k příslušným dnům);

3. 1872

Výhercem kola 1/2018 se stala Kateřina Kubešová z Olomouce. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 52/2017 je:

1. TELEVIZE;

2. KASIČKA (posun písmen na klávesnici, Q=W, W=E, E=R,...);

3. NOVY ROK (posun v abecedě - červené číslice odečítáme, modrá přičítáme). 

Výhercem kola 52/2017 se stala Blanka Belzová z Brna. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 51/2017 je:

1. VRBA;

2. PURPURA (1=A, 2=B, 3=C,... římské číslice);

3. OZDOBA (binární soustava). 

Výhercem kola 51/2017 se stala Pavla Hosnedlová z Třeboně. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 50/2017 je:

1. 78;

2. ŠIŠKA (posun písmen v abecedě);

3. 8500

Výhercem kola 50/2017 se stal Václav Anděl z Liberce. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 49/2017 je:

1. PASTERACE (foskor = P, nota je A, sekunda vytvoří S, T doplňuje abecedu, značka Španělska je E, arginin má značku R a v šestnáctkové soustavě je 12 C);

2. JOGURT (mobilová šifra);

3. CISTERNA (v šifře jsou písmena v pořadí jako na klávesnici, místo písmen z tajenky jsou číslice určující jejich pořadí). 

Výhercem kola 49/2017 se stala Karolína Tůmová z Frýdlantu. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 48/2017 je:

1. LEDNICE (Velký polský kříž, číslice udává o kolik se písmeno v abecedě posouvá);

2. ZKRAT (šifra semafor, pozici praporků ukazují číslice 1-8, písmena jsou seřazena podle barev ve vrchním řádku);

3. ELEKTRÁRNA (tajenku tvoří písmeno, které je v textu za číslicí psanou v binárním tvaru). 

Výhercem kola 48/2017 se stal Jansen Miloslav z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 47/2017 je:

1. OROGENEZE (binární soustava, 1=A, 2=B,...; čísla se k předchozímu přičítají nabo odečítají - podle barvy);

2. LANOVÁ DRÁHA (každé druhé písmeno, text pozadu);

3. DYSKEBY – TALVAV nebo BESKYDY - VLTAVA (nejedná se o pohoří a jeho nejvyšší horu). 

Výhercem kola 47/2017 se stal Jan Hruštinec z Ostravy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 46/2017 je:

1. INHALACE (Braillovo písmo, pozice jednotlivých teček určují písmena na klávsnici Q, W, A, S, Y, a X);

2. EUKALYPTUS (tzv. mobilová šifra);

3. např. PARTA, PATRO, PORTA, METRO, TERIER, MATERIE, AMATÉR, ROTOR, MOTOR, PÁTER, POTĚR, PIETA, POETA, PRAMÁTI, PIRÁT, TEROR, PARTE, TEMPO, TEMPOMAT. 

Výhercem kola 46/2017 se stal Pavel Kulhánek z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 45/2017 je:

1. ZLATO (vynechaná čísla v rámečku po převedení na text podle 1=A, 2=B, 3=C,...);

2. PLATIDLO (A=Z, B=Y, C=X,...);

3. 76

Výhercem kola 45/2017 se stala Eva Divišová z Třebíče. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 44/2017 je:

1. GOLF (tajenku získáme povybarvení čtverečkovaného papíru);

2. BRUSLENI / BRUSLENÍ (po vyřešení příkladu tvoří tajenku znaky z ASCII tabulky odpovídající daným číslům);

3. JAN

Výhercem kola 44/2017 se stala Adéla Haníková z Nymburku. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 43/2017 je:

1. POLNOST (v každém kroužku je jedno slovo a pokaždé zůstane jedno písmeno navíc - tato písmena tvoří tajenku);

2. VINOHRAD (v textu jsou pomocí Morseovy abecedy napsána písmena abecedy (v pořadí podle klávesnice QWERTZ), vynechaná písmena jsou nahrazena čísly a v uvedeném pořadí tvoří tajenku);

3. např. sítě, list, zelí, dítě, děti, lest, lsti, déšť, deště, země, svět, sleď, slet, zvěd, vítěz. 

Výhercem kola 43/2017 se stala Veronika Jarrahová z Prahy. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 42/2017 je:

1. CESTA (tajenku tvoří písmena která chybí v abecedě podle pořadí číslic);

2. LABYRINT (AAAA=BBB=CC=D);

3. 55

Výhercem kola 42/2017 se stala Karla Chlopčíková ze Starého Města. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 41/2017 je:

1. CYKLISTIKA (každé druhé písmeno, od konce);

2. 13;

3. 62

Výhercem kola 41/2017 se stal Ivan Hanák z obce Kynšperk nad Ohří. Gratulujeme!

 

 

 

Správné řešení z čísla 40/2017 je:

1. 11 koní a 13 lidí;

2. 25;

3. PAPRIKA (v prvním kroku od červených písmen jedno "odečteme" (tzn. A=Z) a k zeleným jedno "přičteme" (tzn. A=B); v dalším kroku čteme taxt jako "šneka" a vyřadíme jedinou zeleninu mezi živočichy). 

Výhercem kola 40/2017 se stal Jan Vojtěchovský z Hradce Králové. Gratulujeme!

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ ZE STARŠÍCH ČÍSEL