Šifrová liga - říjen 2012

Vytisknout

Pravidla

 • Vždy na začátku měsíce tu najdete několik šifer.
 • Tyto šifry jsou na sobě vždy nezávislé.
 • Jsou obodovány podle obtížnosti a za jejich vyřešení můžete získat 10 bodů.
 • Pokud je ovšem vyřešíte do 14. dne v měsíci, pak získáte dvojnásobek.
 • Bodujeme případně i dílčí řešení. Své řešení můžete odesílat postupně.
 • V průběhu měsíce se mohou objevit k šifrám nápovědy.
 • Vaše body z jednotlivých kol se sčítají a soutěžíte s ostatními – do ligových výsledků se započítává posledních šest kol.
 • Kromě toho můžete v každém kole získat jednu z věcných cen.
 • V tomto kole bude odměněn 8. a 16. řešitel s alespoň třemi správnými šiframi a samozřejmě první řešitel s kompletními odpověďmi.
 • Při šifrování mohou být použity posuny písmen, převody písmen na čísla, matematika, Morseova abeceda, různé uspořádání písmen, ale taky cokoliv jiného, co může vést k zakódování původní informace. Nepoužíváme háčky a čárky a CH není písmeno.
 • Autor šifer dostává automaticky stejný počet bodů jako nejlepší řešitel daného kola.

Zadání 2012/10

Tématem tohoto kola je HMYZ.


1. (1 bod)


řešení: roháč obecný

2.
(1,5 bodu)

USLI, PUNC, PECE, SKOT, OSEL, PODMET, LITR, LECI, DNES

řešení: slunéčko sedmitečné (střed z každého slova)

3. (2 body)

řešení: včela medonosná (čitatel určuje pětinu abecedy, jmenovatel pořadí písmene v dané pětině)

4.
(2,5 bodu)

řešení: mravenec lesní (3x jednoduchý kříž - bez výplně, světlá výplň, tmavá výplň)

5. (3 body)

41/21/42/23/24/35/33/42/15/21/

11/12/21/41/11/13/12/13/52/21

BROUK

řešení: mandelinka bramborová (mřížka 5x5, první řádek = heslo brouk, následují písmena od A do Z s vynecháním písmen již užitých v hesle...
M = čtvrtý řádek, první sloupec, A=druhý řádek, první sloupec ...)


Šifry pro tento měsíc připravila Linda Malá.

Výherci tohoto kola:
1. Ondřej Benda, Praha 4
8. Petr Gregor, Brno
16. Pavel Valenta, Tovačov