MS České Budějovice

Kontakt: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz, tel. 607 591 599

 

Facebook MS České Budějovice

V letošním roce jsme začali naplno využívat našich facebookových stránek https://www.facebook.com/msceskebudejovice/, kde aktivněji upozorňujeme na připravované akce a informujeme o jejich průběhu.

 

Proto prosím sledujte nás na FB!

 

Valná hromada - 4.9.2018

V září se uskutečnila valná hromada naší MS s následujícím výsledkem.

Předseda: Lucie Malechová

Místopředseda: Marta Frydrychová

 

Funkce vítače i pokladníka i nadále zůstávají při funkci předsedy.

Děkuji všem členům, kteří se zúčastnili valné hromady, za jejich stálou podporu a gratuluji Martě k získání funkce místopředsedy.

Se všemi se těším na další spolupráci.

 

Lucie Malechová

===============================================================================

Přehled akcí na rok 2017

Pravidelné schůzky členů MS - každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice

Pravidelné Odpoledne plné her (pro širokou veřejnost) - každou třetí středu v měsíci od 15:30 cca 2 hodinky na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice (pokud by třetí středa připadla na prázdniny, tak se bohužel hry ruší)

Hra Labyrint - září 2017 - přesné datum bude ještě zveřejněno zde i na stránkách http://labyrintcb.webnode.cz/

Krajské kolo Logické olympiády 2017 - Listopad


Další akce či aktivity můžeme naplánovat dle zájmu členů, takže mi můžete napsat na výše uvedený kontakt.

Za MS ČB

Lucie Malechová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vítězové hry Labyrint

1. Modří (co už vědí) - čas 3:23 a prošli 17 stanovišť

2. Pičičmundi - čas 3:47 a prošli 25 stanovišť (možná spíš proběhli-jako zajímavost jsme jim změřili trasu-dle mapy zdolali 13,5 km)

3. Netopýři - čas 4:01 a prošli 12 stanovišti

Vítězům ještě jednou gratulujeme. Počasí vyšlo nad očekávání, tak doufáme, že i všichni ostatní si Labyrint užili i jako pěknou procházku ve Stomovce.

Příští rok se na všechny budeme opět těšit.

Tým Labyrint

Výsledky valné hromady

V úterý 2.8.2017 proběhla valná hromada. Volba proběhla následovně:

Předsedkyně: Lucie Malechová

Místopředsedkyně: Pavla Plávková


Všem děkuji za účast i podporu a Pavle gratuluji.


MSČB zve na hru Labyrint

Naše místní skupina připravuje hru Labyrint pro širokou veřejnost. Hra se uskuteční v sobotu 24.9.2016 a přihlašovat se na ni můžete již nyní.

Labyrint je hra pro dvou- až tříčlenné skupiny, přičemž alespoň jeden člen skupiny musí být starší patnácti let.

Labyrint sestává ze sítě stanovišť s otázkami rozmístěných v budějovické Stromovce a jejím okolí. Na každou otázku dostanete pět možností, z nichž každá vás pošle na další stanoviště. Otázky jsou voleny tak, abyste si většinou nemohli být  plně jisti správnou odpovědí. Na startu dostanete mapu a popis stanovišť labyrintu a dozvíte se, kudy do labyrintu vstoupit. Vyhledáte příslušné stanoviště podle mapy a popisu, zvolíte odpověď a zapíšete si stanoviště, přes které jste prošli a vydáte se podle odpovědi na další. Správné odpovědi vás labyrintem provedou kratší cestou než chybné, ale nakonec byste se z Labyrintu měli po 5-15 km chůze na čerstvém vzduchu ve zdraví dostat ven. Vítězem je družstvo, kterému se podaří odevzdat v nejkratším čase smysluplnou posloupnost stanovišť.

 

Přihlašovat své týmy můžete na emailu: lucie.malechova@mensa.cz a to nejpozději do 10.9.2016.

 

Do předmětu emailu prosím uveďte Labyrint 2016, do textu pak jméno týmu, jména členů týmu a jejich věk, kontaktní email a alespoň jeden kontaktní telefon.

 

Startovné je stanoveno na 30Kč / osobu.

Hra je nezisková a startovné bude použito na nákup cen a dalších výdajů souvisejících se hrou.

Další informace na http://labyrintcb.webnode.cz/, případně na výše uvedeném emailu.


Valná hromada MS ČB

Po dvou letech se opět členové naší MSČB sejdou k hlasování na valné hromadě. Hlasovat budeme během pravidelného setkání v srpnu, tj. 2.8.2016 od 17:30 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice. Byla bych ráda, kdyby se sešel větší počet našich členů.

 

Pravidelné akce MS ČB 2016

Pravidelně se naše místní skupina schází každé první úterý v měsíci v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice od 17:30.

Každou třetí středu v měsíci pořádáme pro širokou veřejnost "Odpoledne plné her" na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice od 15:30. Během cca 2 hodin si s námi můžete zahrát nejrůznější hry, které vás samozřejmě naučíme, nebo máte-li nějakou zajímavou hru doma, můžete ji naučit Vy nás. Akce se nekoná o prázdninách, protože je škola uzavřena.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Stroj času

30.05.2015 10:00 - 11:30, Písek - Sladovna Písek
Výstava s lektorským programem je určena především pro děti 6-14 let, ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. Kapacita omezena!


Expozice Stroj času chce inspirovat malé i velké k uvažování o zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, k poznávání historických zvratů a jejich provázaností s konkrétními lidmi – k poznávání hrou. Výstava vytváří interaktivní podnětné a vizuálně bohaté prostředí vycházející z překrásných ilustrací Renáty Fučíkové, kde se děti učí skrze vlastní silný prožitek, propojený s reálným dobovým životem a praktickou zkušeností. V expozici se děti sami stávají aktivními účastníky dobových příběhů, do kterých vstupují díky „stroji času“ a poznávají, jak se měnil život člověka v historii. Učí se orientovat v dějinách a čase.

Více informací o Sladovně na www.sladovna.cz.

Doprava vlastní, členové Mensy budou mít zvýhodněné vstupné. Kapacita omezena na 30 účastníků!

Přihlašujte se na stránkách mensy, v kalendáři akcí - http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=6309

Těším se na setkání.

 

Lucie Malechová

 

Přednáška "Lékaři bez hranic"

se uskuteční ve středu 29.4.2015 od 17:00 na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice. Akci pořádáme pro širokou veřejnost, tak vezměte i své přátele, kteří nejsou členy Mensy.

Na setkání se těším

Lucie Malechová


Přehled akcí MS České Budějovice na začátek roku 2015

Ráda bych všem popřála vše nejlepší do nového roku a přidávám malý přehled aktivit, které naše MS pro tento rok připravuje.

Pravidelná setkání budou i nadále probíhat každé první úterý v měsíci - zpravidla od 17:30 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice (pozor! první setkání bude trochu netradiční - viz níže).

Dále se budeme setkávat každou třetí středu v měsící od 15:30 na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice, kde bude probíhat "Odpoledne plné her". Přijít může kdokoli, tato akce není určena pouze pro členy Mensy. Doba trvání cca 2 hodiny. Na místě bude připravena jedna hlavní hra (zpravidla nějaká rozsáhlejší strategická hra) a k tomu i několik dalších her, se kterými Vás některý náš člen seznámí.

 

Kromě toho plánujeme i několik přednášek o místech z celého světa, kde daný přednášející byl a něco zajímavého zde zažil. Konkrétní termíny zatím nemáme k dispozici, ale budou včas oznámeny hromadným emailem, případně i zde na stránkách, nebo facebooku www.facebook.com/msceskebudejovice. Rovněž plánujeme několik termínů testování IQ pro věřejnost, včetně dětí.

V tuto chvíli bych chtěla upozornit na následující akce:

6.1.2015 - první úterý v měsíci proběhne pravidelná schůzka, tentokrát ale v Pizzerii Regina až od 19:00 hodin, od 16:30 jsme totiž na dni otevřených dveřích na Gymnáziu, Česká 64, České Budějovice, kde prezentujeme Mensu a naši místní skupinu. Sem se za námi můžete také vydat a společně se pak můžeme přemístit do pizzerie.

21.1.2015 - třetí středa v měsíci - od 15:30 Odpoledne plné her na Gymnáziu Česká 64, České Budějovice. Hlavní hra Carcassonne.

3.2.2015 - pravidelná schůzka MS ČB od 17:30 v Pizzerii Regina.

18.2.2015 - Odpoledne plné her od 15:30 na Gymnáziu Česká 64, České Budějovice.

Věřím, že Vás naše aktivity osloví a budu se těšit na setkání.


Za MSČB

Lucie Malechová

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rok 2014

 

Kontakt: Lucie Malechová, lucie.malechova@mensa.cz, tel. 607 591 599

Pravidelná setkání a odpoledne plné logických her

Chtěla bych připomenout, že pravidelná setkání probíhají každé první úterý v měsíci od 17:30 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice. Tzn. Letos se sejdeme ještě 2.9., 7.10., 4.11. a 2.12.

Kromě toho pokračujeme s hraním her na Gymnáziu České Budějovice, Česká 64 a to každou třetí středu v měsíci, od 15:30.(Letos ještě 17.9., 15.10., 19.11. a 17.12.)

Sledujte také naše facebookové stránky www.facebook.com/msceskebudejovice, kde najdete pozvánky, fotky a všechny aktuální informace.

Pro jakékoliv dotazy se na mě můžete samozřejmě kdykoli obrátit.

 

Lucka


Pravidelná setkání o prázdninách

Také v létě proběhnou pravidelná setkání dle plánu - vždy první úterý v měsíci. Tzn. 1.7. 2014 a 5.8.2014 vždy od 17:30 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice.

Přijďte se podívat, zahrát si nějakou zajímavou hru, nebo jen posedět.

Zároveň bych chtěla upozornit, že během letních prázdnin nebudou probíhat deskoherní odpoledne, takže se hromadně uvidíme zřejmě jen na těchto dvou akcích.

O to víc se na všechny moc těším.


Lucka

 

Výsledky valné hromady 2014

Začátkem června proběhla v naší MSČB valná hromada, kde členové opet volili předsedu, místopředsedu a byla zvolena i jedna nová funkce - konzultant stolních her.

Výsledek byl následující:

Předseda: Lucie Malechová

Místopředseda: Pavla Pechová

Konzultant stolních her: Pavel Marušinec


Děkuji všem členům za účast na valné hromadě a zároveň i za jejich stálou podporu. A samozřejmě gratuluji Pavle a Pavlovi k získání nových funkcí v naší MS.

Lucka


Pravidelné setkání MS a valná hromada

Chtěla bych pozvat všechny zájemce na pravidelné setkání, které proběhne 3.6.2014 od 17:30 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice.


Tentokrát je na programu také valná hromada a volba nového předsedy a místopředsedy.

Na setkání se těším.

 

Lucka


Další odpoledne s hraním her na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí a Budějovické Želvování

Chtěla bych pozvat všechny fanoušky hry Osadníci z Katanu na další odpoledne s hraním této hry. Abychom si ji procvičili, zopakujeme si rozšíření Námořníci. Již tuto středu 14.5.2014 od 15:30 na gymnáziu Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice.


Dále bych chtěla pozvat všechny, kteří řádi řeší šifry, na Budějovické Želvování - šifrovačku v centru Českých Budějovic. Šifrovačka se koná v sobotu 17.5.2014. Zahájení od 9:00 hodin a trvání dle druhu týmu. Více informací na www.sifrovackacb.cz. Týmy je nutné přihlásit na uvedených stránkách.


Těším se na setkání.

Lucka


Pravidelné setkání MS České Budějovice

Nejbližší setkání bude v úterý 6.5.2014, od 17:30 v pizzerii Regina, Krajinská ul, České Budějovice.


Lucka

 

Další odpoledne s hrami na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí

ve středu 16.42014 se uskuteční již druhé odpoledne, které budeme věnovat stolním hrám. Minule jsme se naučili základní sadu Osadníků z Katanu a tentokrát ji rozšíříme o Námořníky. Kromě toho bude možné si zahrát i dalších několik her - Bagh chal, Othello a některé další.


Akce probíhá od 15:30 do cca 17:30 na Gymnáziu česká a Olympijských nadějí, ul. Česká 64, České Budějovice. Přihlásit se je možné na stránkách Mensy, pod datem konání. Případně se můžete přihlásit na emailu lucie.malechova@mensa.cz.

Těšíme se na setkání.


Za MS ČB

Lucie Malechová


Dubnové setkání MS České Budějovice

Dubnové setkání bude na Apríla - 1.4.2014, od 17:30 v pizzerii Regina, Krajinská ul, České Budějovice.


Lucka


Odpoledne s hraním her

Ve středu 19.3.2014 proběhne od 15:30 odpoledne s deskovými hrami na gymnáziu Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice.

Hlavní hrou budou Osadníci z Katanu a dále budou připraveny hry - matfyzácké Člověče nezlob se, Othello a nepálská národní hra Bagh chal (tygři a kozy).

Přihlášky na akci jsou uvedeny na adrese www.mensa.cz v kalendáři, pod datem konání, nebo se můžete přihlásit na emailu lucie.malechova@mensa.cz.

Na všechny příznivce deskových her se těší členové MS České Budějovice.


Pravidelné setkání


Připomínám, že pravidelná setkání probíhají každé první úterý v měsíci od 17:30 v pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice.


Nejbližší setkání 4.3.2014.


Lucka


Přednáška o Indii v Českých Budějovicích


V pátek 31.1.2014 proběhne od 17:00 hodin v prostorách Gymnázia Česká a Olympijských nadějí, ul. Česká 64, ČB, přednáška nejen o Indii. Přednášet bude paní Biswasová, která v této zemi nějaký čas žila a kde se i provdala.

Pokud Vás informace o této zemi zajímají, určitě se přijďte na přednášku podívat.

Přednáška bude trvat cca 1,5 hodiny. Vstup volný.

Na všechny se těším.

Lucka


První setkání v roce 2014 - pozor změna!

Letošní první setkání připadá na úterý 7.1.2014. V tento den je naše skupina pozvána na den otevřených dveří na gymnázium Česká a Olympijských nadějí, ul. Česká 64, České Budějovice. Setkání v Pizzerii proto nebude!


V čase od 16:30 do 19:00 budeme na gymnáziu prezentovat Mensu ČR a tím i naši místní skupinu a také si zde zahrajeme nějaké logické hry. Zatím jsou v plánu 3 - Ubonbo, Matfyzácké člověče, nezlob se a nepálská hra Tygři a kozy. Pokud si tedy budete chtít gymnázium prohlédnout, nezapomeňte se zastavit i v "naší" třídě.

A pokud byste měl kdokoli zájem naučit nás i další příchozí nějakou jinou logickou hru, tak s ní určitě dorazte, ale prosím nejdřív se mi ozvěte, abych s Vámi počítala.

Jinak všem přeji hodně zdraví a štěstí do nového roku.


Lucka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rok 2013

Pravidelné setkání a předvánoční bowling

Ráda bych připomněla termín pravidelného setkání, které proběhne v úterý 3.12.2013 v Pizzerii Regina, v Krajinské ulici v Českých Budějovicích od 17:30. Budeme hrát novou Nepálskou hru, tak určitě doražte.


A před Vánoci si ještě zkusíme porazit pár kuželek - 17.12.2013 na bowlingu v Mercury centru. Máme zamluveny dvě dráhy na hodinu - od 18hodin. Prosím dorazte cca o 15min. dříve, abyste si stihli půjčit boty a přesně v 18:00 začínáme.

V případě dotazů mi napište nebo zavolejte.

Moc se na všechny těším.

Lucka

 

 

Předvánoční dílny

Pokud byste chtěli prací svých rukou podpořit rodiny s dětmi s Downovým syndromem, přijďte některou listopadovou neděli od dvou do šesti do čajovny, ul. Fráni Šrámka 34, České Budějovice.

Po zaplacení drobného (50,-) příspěvku na materiál Vás lektor naučí nějakou výtvarnou techniku, kterou pak budete zhotovovat výrobky s vánoční tématikou. Jeden z nich si pak můžete odnést domů, ostatní tam necháte.  Tyto Vámi vyrobené dárečky se pak budou prodávat na adventních trzích a výtěžek z prodeje půjde Ovečce o.p.s., která sdružuje rodiny s dětmi s Downovým syndromem.

Témata jednotlivých dní a lektor, který Vás je naučí:

3.11. Anglické vánoční ozdoby – ptáčci  – Ella Young

Perníkové ozdoby Pavla Pechová

 10.11. Vintage vánoční ozdoby – Kajjka Hátleová

17.11.  Andělíčci z papíru– Monika Korbelová

Hvězdy z korálků Kamila Štindlová

 24.11. Vánoční balicí papír, dárkové taštičky  – Pavla Bouchalová

 

Přijďte podpořit dobrou věc a udělejte radost nejen sobě, ale i druhým.

Lucka

 

 

Pravidelné setkání - 5. listopadu 2013

Další pravidelné setkání se uskuteční v úterý 5.11. od 17:30 opět v Pizzerii Regina. Budu ráda, pokud přijdete. Zahrajeme opět nějakou zajímavou hru a podiskutujeme nad nějakými zajímavostmi.

I když bude toto setkání těsně před Logickou olympiádou, LO budeme řešit jen okrajově, proto bych ráda na pravidelné setkání pozvala i případné účastníky LO.

Na setkání se těším.

Lucka

 

Prázdninové setkání


I o prázdninách se koná pravidelné setkání MS ČB. Opět jsme se vrátili do Pizzerie Regina, Krajinská 41, České Budějovice. Čas zůstává stejný 17:30.


Zahrajeme si nějakou novou stolní hru a popovídáme.

Přijďte s námi posedět.


Na všechny se těším.


Lucka


Další pravidelné setkání - 4. 6. 2013 změna místa


Pro další pravidelnou schůzku tentokrát měníme místo setkání. V 17:30 se sejdeme v restauraci U Dvou přátel, Rudolfovská 1, České Budějovice.

Je to naproti obchodu U Helmichů - jdete do takového dvora, po levé straně je plechový plot a po pravé straně je vstup do restaurace.

Budeme tam mít rezervované nekuřácké místo, měly by být k dispozici i nějaké společenské hry.

Věřím, že se nám tam bude líbit.

Lucka

 

Budějovické želvování aneb šifrovačka v Českých Budějovicích

Naše MS České Budějovice se v letošním roce podílí na organizaci Budějovického želvování, neboli šifrovačky pro malé i velké v centru Českých Budějovic.


Šifrovačka se uskuteční 1.6.2013. Začátek je v 9:00 hodin. Soutěžit mohou 2 - 5 členné týmy, které se musí zaregistrovat na stránkách www.sifrovackacb.wz.cz.


Šifrovačka je rozdělena na 4 kategorie - děti 9 - 15let, rodiče s dětmi, začátečníci a experti.

Více informací na výše uvedených stránkách.

Přijďte si s námi zašifrovat.


Těším se na setkání.

Lucka


Setkání 5.3.2013

Setkání plánované na březen se mění na přednášku o Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování. Přednáška bude probíhat od 17:30 na Gymnáziu Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích. Přednášet bude Mgr. Irena Marušincová, lektorka Feuersteinovy metody.


Pokud byste měli zájem se přednášky zúčastnit, napište mi na můj email. Zatím jsou místa ještě volná. Vstup zdarma, možné i pro nečleny.


Z tohoto důvodu nebude klasické setkání v pizzerii!


Těším se na setkání.


Lucka

 

Nový rok 2013

V novém roce přeji všem hlavně hodně zdraví a štěstí. A snad dobrá zpráva. Na posledním setkání v roce již uplynulém jsme se dohodli na nových pravidelnějších termínech setkávání. V tomto roce se pokusíme zvýšit četnost našich sedánků a budeme se vídat každé první úterý v měsíci, vždy od 17:30 v pizzerii Regina v Krajinské ulici, v Českých Budějovicích. Tzn. že první letošní setkání vychází na 5.2. 2013. Až bude lepší počasí, tak můžeme místo setkání přesunout. Ale na to je ještě čas.


Uvidíme, jestli se nás začne scházet více a snad podnikneme i více společných akcí.


Na spolupráci v roce 2013 se moc těším.

 

Lucka

 

 

Poslední setkání v roce 2012

 

Poslední setkání v letošním roce proběhne 11.12.2012 od 17:30 v pizzerii Regina v Krajinské ulici. Probereme plány na příští rok. Pokud budete mít chuť zapojit se do akce guerilla gardening, tak si prosím přineste mapku Českých Budějovic.

Těším se na setkání

Lucka

 

Výsledky valné hromady

V úterý proběhla valná hromada naší MS. Byli zvoleni:

Předseda - Lucie Malechová.

Místopředseda - Milan Bubal.

Funkce pokladníka a vítače zůstává při funkci předsedy.

 

Děkuji všem za účast a podporu a těším se na další setkávání a společné akce.

 

Za MS České Budějovice


Lucie Malechová


Valná hromada - 25.9.2012

Chtěla bych pozvat všechny zájemce na valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 25.9.2012 v pizzerii Regina, Krajinská 41, v Čeksých budějovicích od 17:00 hodin.


Na programu bude kromě volby zástupců naší MS také příprava logické olympiády, která se blíží.


Na všechny se moc těším.

 

Lucka


Setkání 22.5.2012

Další setkání se uskuteční 22.5.2012 v Pizzerii Regina, Krajinská 41, České Budějovice od 17:30. Na programu je příprava dětkého dne, který proběhne 1.6.2012. Přijďte si popovídat a dozvědět se více o plánovaných akcích naší MSČB.


Na všechny se těšíme.


Za MSČB

Lucka

 

Přednáška - 51 dnů v Nepálu

Chtěla bych pozvat všechny, kteří se touží dovědět více o krásné přírodě i drsné zemi - o Nepálu.

Tomáš Kubeš nám přijede povídat o zemi, kde letadla přistávají vedle bambusových chatrčí s podlahou z udusané hlíny a otevřeným ohništěm uprostřed, o zemi kde se věčný sníh zamrzlých velehor snoubí s tropickou džunglí obývanou tygry a slony, o zemi jejíž vláda ukradne na co přijde a jejíž lidé nezamykají a jsou  stále ochotni půjčit motocykl na dobré slovo; o zemi, kterou nemůžete změnit, ale která změní Vás.

Přednáška bude kombinovat komentované exotické fotografie se zamyšlením nad tím, čím může být Nepálská realita a mentalita zajímavá pro náš vlastní život a naše myšlení.

Přednáška se bude konat ve středu 7.3.2012 v prostorách Indické restaurace Tondoor, adresa: Nová 28, České Budějovice, od 17:00hodin. Bude trvat cca 60 - 90 minut s následnou diskusí, proto i kdybyste přišli o něco později, tak se dozvíte ještě spoustu zajímavostí. Proto neváhejte.

Na přednášku se prosím přihlaste na můj email lucka.malechova@centrum.cz - do předmětu prosím napište heslo Nepál.

V restauraci nám bude vyhrazen jeden salonek, takže kapacita bude částečně omezena. Proto prosím s přihláškami neotálejte.

Těším se na setkání.

Lucie Malechová

 

První setkání v roce 2012

Chtěla bych pozvat všechny zájemce na první setkání naší MS v roce 2012. Sraz proběhne 14.2.2012 od 17:00 hodin v restauraci Regina, Krajinská 41, České Budějovice.

Pokud budete mít zájem se s námi setkat, tak určitě zajděte.


Těším se.

 

Lucka

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

rok 2011

Setkání v říjnu


Zvu všechny zájemce o podzimní setkání naší MS v úterý 18.10.2011 od 17:00 hodin do kavárny Měsíc ve dne (http://www.mesicvedne.cz/). Přijďte si popovídat, dozvědět se něco o logické olympiádě a dalších plánech naší MS.


Na všechny se těším.


Lucka


Letní setkání

Ráda bych pozvala všechny zájemce na letní setkání naší MS České Budějovice, které proběhne dne 30.8.2011 od 17:00 hodin. Tentokrát na trochu netradičním místě - restaurace Paluba v Českých Budějovicích (na opačném konci Krajinské ulice, než je náměstí). V případě nepěkného počasí se na místě domluvíme na přesunu a pro opozdilce budu na telefonu.


Na všechny se těším.


Lucka

 

Limit naplněn, místa jsou obsazena!!!

Nicméně, pokud by se našlo ještě několik lidiček (alespoň 8), tak bych zkusila domluvit další termín. Takže pokud máte stále zájem, tak mi napište a uvidíme.

Lucka

 

Setkání 5. dubna - trochu netradičně

Příští setkání, které připadá na 5.4.2011 proběhne v netradiční čas a to od 19:30 hodin na netradičním místě. Pozvala nás k sobě domů paní Mgr. Irena Marušincová, lektorka Feuersteinovy metody a připravila pro nás přednášku na téma Feuersteinova metoda.

Pro Vaši představu:

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je založena na teorii strukturální kognitivní modifikace, která tvrdí, že inteligence může být měněna.Vychází z principu zprostředkovaného učení. Cílem metody je rozvoj myšlení. Učitel dítěti nepředává hotové informace, ale zprostředkovává cesty, jak dojít k efektivnímu a správnému řešení určitého problému.

Hlavní důraz je kladen na aktivní přístup dítěte, na jeho schopnost využívat získané zkušenosti v běžném životě.

 

Metoda rozvíjí:

- logické myšlení,

- schopnost učit se s pochopením,

- slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti,

- schopnost plánovat a používat účinné strategie, případně strategie měnit,

- schopnost pracovat s chybou,

- soustředění,

- schopnost vyjadřovat své názory a naslouchat druhým,

- vzájemný respekt.

Vzhledem k omezené prostorové kapacitě bude omezen i počet posluchačů. Proto je nutné se v případě zájmu přihlásit přímo na mém emailu. Ještě je několik volných míst, tak se hlaste.


Věřím, že to bude velice zajímavý večer.


Na všechny se těším.


Lucka


První setkání v roce 2011


Ráda bych pozvala všechny zájemce na první setkání naší MSČB v tomto roce, které proběhne v úterý 15.2.2011, od 17:00 h v kavárně Měsíc ve dne, v Českých Budějovicích. Je to vedle polikliniky Sever.


Na programu bude povídání o Vánocích a oslavách Nového roku a také seznámení se s pravidly hry Monopoly. A možná si ji i zahrajeme :-) Kdo ji znáte, přijďte nás poučit, kdo ji neznáte přijďte také a naučíte se jí.


Těším se na setkání.


Lucka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

rok 2010

Vánoční bowling

V pondělí 20.12.2010 pořádáme vánoční bowling pro členy naší MS České Budějovice. Pokud budete mít chvilku času, přijďte se za námi podívat a případně si i zahrát na bowling v Cine Staru v Českých Budějovicích.


Těšíme se na vás.


Za MSČB

Lucka Malechová

Výsledky valné hromady

Ve středu 15.09.2010 proběhla v Českých Budějovicích valná hromada MS ČB. Hlasování se zúčastnilo 10 členů a výsledek je následující:

 

Předseda: Lucie Malechová

Místopředseda: Milan Bubal

Funkce pokladníka byla zrušena a jeho povinnosti přecházejí na předsedu.

 

Kromě hodnocení uplynulých dvou let, nápadů na další akce a hlasování, probehl také turnaj v pexesu. Myslím, že jsme se u toho velice pobavili a zasoutěžili. Výherci byli následující:

1. Milan Bubal

2. Vašek Plášil

3. Vašek Hodina

Všem výhercům ještě jednou gratuluji a těším se na případnou odvetu. A zároveň zvu i další zájemce na příští setkání, kde připravíme nějakou další zajímavou a zábavnou hru.

 

Lucka Malechová


Valná hromada 15.09.2010

ráda bych pozvala všechny zájemce na valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 15. září od 16:00 hodin v Českých Budějovicích - RESTAURACE - CAFE - BAR KARLA IV., Dr. Stejskala 108/7 a ul. Karla IV. 103/4.


Na programu bude zhodnocení uplynulých dvou let, nějaké návrhy na další akce, samozřejmě hlasování o zástupcích naší MS České Budějovice pro další období a pro zájemce připravujeme také malý turnaj v pexesu.


Přijďte se proto podívat, hlasovat i hrát. Těšíme se i na nové tváře.


Lucka Malechová

 

Dětský den 1.6.2010, 14:00 - 18:00hodin

MS České Budějovice se zúčastní dětského dne pořádaného Magistrátem města České Budějovice dne 1.6.2010 u Sportovní haly v Českých Budějovicích.

Pro děti připravujeme různé kvízy a hádanky na procvičení hlaviček a také něco na zlepšení zručnosti.

Celé odpoledne ale nebude jen ve znamení procvičování myšlení, ale také těla i duše. Kompletní program můžete najít na stránkách Magistrátu města ČB.

Na všechny se srdečně těšíme.

Za MS ČB

Lucka Malechová

 

 


  MS ČB - zřízení aliasu

 

Pro všechny zájemce o bližší informace o naší MS České Budějovice je zřízený společný alias budejovice@mensa.cz, kam může kdokoli napsat své dotazy, připomínky, názory či zprávy a mojí snahou bude na ně co nejdříve odpovědět.

Lucka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rok 2008


První valná hromada na jihu Čech

Historicky první valná hromada mensovní místní skupiny v Českých Budějovicích proběhla dne 22.května. Zúčastnilo se jí 12 členů, takže hlasování mohlo proběhnout. Výsledky voleb jsou následující:

Předseda - Lucie Malechová,

Místopředseda - Dominik Táborský,

Pokladník - Lukáš Bajt.

Během setkání byly plánovány i některé další akce, které by se mohli v blízké době uskutečnit.

Chtěla bych nyní poděkovat všem, kteří se valné hromady zúčastnili a zároveň pozvat další mensany na příští setkání (termín zatím není stanoven, ale včas se jej dozvíte). A protože se blíží prázdniny, tak přeji všem jejich příjemné prožití.

Lucka

 


VZNIK MS ČESKÉ BUDĚJOVICE

Po téměř ročním snažení se podařilo konečně dosáhnout úspěchu a vznikla MS České Budějovice. Pro splnění všech podmínek je nyní nutné uspořádat valnou hromadu. Ta je již také naplánována, proto bych ráda pozvala všechny zájemce, kteří by se rádi zúčasnili voleb, nebo se jen přišli podívat.

Setkání, při kterém proběhnou volby předsedy, místopředsedy a pokladníka MS ČB, je naplánováno na 22.5.2008 od 16ti hodin v Cafeonce (adresa Česká 2, České Budějovice).

Na všechny se srdečně těším.

Lucka


MS České Budějovice na spadnutí

S radostí mohu oznámit, že na velikonočním setkání bylo nasbíráno potřebných deset platných podpisů (bylo jich o něco více), a proto můžeme zažádat o vznik oficiální MS České Budějovice.

Tak se i stalo a nyní čekáme na vyjádření Rady Mensy, jestli naši skupinku schválí.

Samozřejmě mezi tím už plánujeme další akce, takže pokud by se k nám chtěl přidat i někdo další, bude vítán.

Lucka