Místní skupina Karlovy Vary

MS Karlovy Vary – založena v roce 1999

Vedení MS

Předseda: Petr Čavojský - petr.cavojsky@mensa.cz (724 046 888)

Místopředseda: Petr Janků - jankup@seznam.cz (602 962 124)

Pokladník: Pavel Beran - pavel.beran@mensa.cz (602 143 480)

 

Uskutečněné akce

18.04.2015 11:00 - 15:00, Plzeň - Návštěvá ZOO Plzeň

23.04.2015 16:00 Testování do Mensy

18.09.2015 - Celostátní setkání Dětské Mensy ČR

28.10.2015 - Celostátní setkání Mensy ČR

6.11.2015 07:45-14:00 - Logická Olympiáda

4.11.2016 07:45-14:00 - Logická Olympiáda

2.12.2016 16:00 - 3.12.2016 12:00 - Povídání a deskohraní v Sokolově

20.01.2017 17:00 - 19:00, Sokolov - Valná hromada MS Karlovy Vary

 

Hlavní činnost

Pořádní prospěšných činností pro lidi v Karlovarském kraji.

MS Karlovy Vary se snaží působit v charitativní činnosti, ve školství a v právním sektoru.

 

Poděkování sponzorům při Logické olympiádě v Karlových Varech 2016:

Logická olympiáda je soutěž, která je zcela jiná než tradiční, vědomostně zaměřené soutěže a aktivity. Dává studentům příležitost seznámit se s neobvyklými úkoly, vyzkoušet své schopnosti a naučit se pracovat samostatně a kreativně. 

Logická olympiáda je soutěž jednotlivců, zúčastnit se ale mohou celé školy. 

 

Vážení sponzoři,

dovolte mi  - jménem svým osobním i jménem Mensy ČR v Karlových Varech - Vám poděkovat za to, co pro Mensu, Karlovarský kraj a i pro mnoho malých dětí děláte. 

Předně díky Vám jsme vybrali dostatek peněz na to, abychom mohli koupit dárek pro všechny 3 kategorie a to až do 20 místa Většinou se jednalo o logické hry.

Děkuji tedy: 

ALBI 

Karlovarský kraj

město Karlovy Vary

město Sokolov

město Horní Slavkov

SKF Chodov

Mediálními partnery jsou: Karlovarský deník, MS Dnes, TV Duha.  

 

Akce MS Karlovy Vary

MS Karlovy Vary vyvíjí celou řadu aktivit. Hlavní aktivita je pořádání Logické olympiády a to každý rok od roku 2009. Každý rok počet účastníků roste o cca 40%. 

V roce 2011 žákyně Karlovarského kraje vyhrála celostátní kolo Logické olympiády 2011 v kategorii - 1. stupeň ZŠ.

MS Karlovy Vary dále pořádá pokerové turnaje, přednášky v oboru IT, práva, environmentálních oborech, psychologii, sociologii a školství. 

MS Karlovy Vary se pravidelně ad hoc schází u jednotlivých členů MS Karlovy Vary, kdy jsou pořádány výše uvedené činnosti a dále garden party,...

 

Historie MS Karlovy Vary

Z kroniky Mensy ČR: ... a to 19. dubna 1999 od 19.00 v salonku Smíchovského pavilónu v Karlových Varech. Pozváno bylo více jak 150 lidí, kteří buď jsou, byli nebo mohou být členy Mensy. Dostavilo se jich téměř 40, to je skoro třetina. Převahu nad stávajícími a bývalými členy Mensy měli nově otestovaní.

Na druhé schùzce karlovarské místní skupiny 16. 6. byla stanovena kontaktní osoba – Ronald Němec...

Historie MS Karlovy Vary tedy sahá do 90. let 20. století. V roce 1999 byl jako předseda zvolen Ronald Němec a to na funkční období 2 roky. Svůj mandát obhájil v roce 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 a 2011. Tím se stal nejdéle sloužícím předsedou MS Mensy ČR v celé České republice.

V roce 2009 byl zvolen místopředsedou MS Karlovy Vary Ing. Petr Čavojský, který se postupně vypracoval až do vedení Mensy ČR, kde je dnes místopředsedou Mensy ČR. Svoji funkci v MS Karlovy Vary obhájil v roce 2011 a 2013.

Do vedení MS Karlovy Vary dále patří již 2. funkční období Ing. Pavel Beran, tajemník, velmi úspěšný programátor, který je outsorcován do SRN.

Díky Petru Čavojskému a Pavlu Beranovi dostala MS Karlovy Vary nový impulz a začala se opět slibně rozvíjet. 

Za dobu své existence se MS Karlovy Vary zachytila v Karlovarském kraji tak silně, že Logickou olympiádu zastřešuje přímo vedení Karlovarského kraje a město Karlovy Vary též přispívá na tuto soutěž.

Jako jedno z mála MS Mensy ČR nikdy nepřerušila svoji činnost.

Vznik a aktivity MS Karlovy Vary jsou též zaznamenány v kronice města Karlovy Vary a to jako jediného MS Mensy ČR v České 

 

Testování IQ

MS Karlovy Vary zajišťuje podnikům, školám a soukromým subjektům testování IQ. Certifikát vydávaný Mensou ČR je uznávaný na řadě zahraničních univerzit, např. Oxford, Cambridge a další. V ČR je tento certifikát též vhodný jako součást životopisu, zvláště u exponovaných míst, kde platová třída začíná nad 30.000,- Kč. 

 

Speciální poděkování

Valná hromada konaná dne 23. 1. 2015 v Parkhotelu Sokolov poděkovala JUDr. Ronaldu Němcovi za vykonanou práci ve funkci předsedy MS Karlovy Vary v letech 1999-2015. 

 

Stránky spravuje: Vojtěch Čavojský