Jak založit SIG?

Co je to SIG?

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Jsou otevřené pro všechny členy Mensy ČR i pro členy Mensy jiných zemí nebo přímé členy Mensy International. SIG může fungovat prostřednictvím schůzek, distribucí papírového zpravodaje nebo čistě elektronicky prostřednictvím e-mailových konferencí.

Základní pravidla pro fungování zájmových skupin

  • Tři nebo více členů Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu (SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého zájmu.
  • Členem SIG se může stát pouze řádný člen Mensy a to bez jakéhokoli omezení. Členem SIG se může stát i člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI.
  • O struktuře, řízení, způsobu fungování a činnosti SIG rozhodují její členové, nic z toho však nesmí odporovat stanovám Mensy.
  • SIG nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
  • Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady

Založení SIGu

Založení SIGu je velmi jednoduché. Stačí, když se tři členové Mensy domluví, zvolí si název a předsedu/koordinátora a poté své rozhodnutí oznámí Radě Mensy prostřednictvím koordinátora SIGů, kterým je Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz). Ta s vámi bude v kontaktu a bude vám poskytovat nutnou oporu.

Pokud už je SIG založen, požádá o založení internetové konference na intranetu. Konferenci najdete v sekci Rozeslat zprávu / Příjem konferencí a vytvoří vám ji koordinátor intranetu (intranet@mensa.cz). Tato vaše konference bude mít e-mailovou adresu podle názvu SIGu, který si zvolíte (např. sig-12345@mensa.cz v případě SIGu s názvem „12345“) a můžete začít diskutovat. Mail s touto adresou bude rozeslán všem, kteří se do vaší intranetové konference přihlásí. Pro svůj SIG dostanete internetový prostor, kde si můžete vytvořit i vlastní stránky, které se zobrazují na internetové stránce www.mensa.cz v sekci Volný čas / Zájmové skupiny. Pro vytvoření odkazu kontaktujte webmastera Mensy (webmaster@mensa.cz). Editovat tyto stránky si pak budete moci sami buď pomocí jednoduchého editoru, nebo prostřednictvím klasických HTML příkazů. K těm se dostanete přes rozhraní www.mensa.cz/$edit, login a heslo dostanete právě od webmastera.

K vyhledávání nových členů SIGu doporučuji použít rozeslání zprávy přes intranet (https://intranet.mensa.cz) a navíc napsat článek do časopisu a poslat na adresu redakce@mensa.cz.

Přehled aktivit SIGů v roce 2017 naleznete na stránkách časopisu Mensa: http://casopis.mensa.cz/zpravy_mensy/prehled_aktivit_sigu_v_roce_2017.html

Kontakty na jednotlivé SIGy naleznete v adresáři: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/sig/

Koordinátor SIG Pavel Terber, pavel.terber@mensa.czKalendář AKCÍ
Po Út St Čt So Ne
Prosinec
50. týden 2018
10.12. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
10.12. SIG Literární tvorba
10.12. Divadelní představení, Světlá n. Sáz./Vysočina
11.12. Setkání posil týmu KK Logické olympiády Vysočina 2019
11.12. Vysočina - testování IQ (dospělí a děti od 6 let)
11.12. Schůzka MS Brno
11.12. MS Olomouc - pravidelná schůzka
11.12. Testování IQ od 9 let v Plzni
11.12. Setkání k organizaci Logické olympiády na Vysočině
11.12. Testování IQ, CIIRC (14+)
11.12. Rozvoj intranetu
12.12. Snídaně v Café Louvre
12.12. Jihoměstské setkání MS Praha v Chodovské tvrzi
12.12. Divadelní představení Osm žen
13.12. Školní testování IQ
13.12. Trutnov - IQ testy pro veřejnost (nově již i děti od 9 let)
13.12. DAVID NAVARA - ŠACHY, ČLOVĚK A DUŠE
13.12. Praha - trénink divadelní improvizace před diváky
14.12. Testování IQ (od 5 let)
14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
14.12. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
14.12. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
14.12. Testování pro veřejnost od 5ti let
15.12. Vánoční duel ve hře Go
15.12. Vánoční bowling
15.12. Prostějovský deskoherní večer
16.12. Vánoční Drážďany
16.12. Cestovatelská beseda - USA a Japonsko
16.12. Předvánoční bowling v Balkánu
DSC15542.JPG
Zbraslavice, podzim 2012
DSC_2012-06-09_17-59-34.JPG
Valná hromada 2012
ÚPT AV ČR 09.JPG
Ústav přístrojové techniky AV ČR