Jak založit SIG?

Co je to SIG?

Speciální zájmové skupiny (Special Interest Groups – SIG) jsou platformami pro výměnu nápadů i pro získávání dalších zkušeností a nových zážitků. SIGy nabízejí členům příležitost zapojit se do dění Mensy. Jsou otevřené pro všechny členy Mensy ČR i pro členy Mensy jiných zemí nebo přímé členy Mensy International. SIG může fungovat prostřednictvím schůzek, distribucí papírového zpravodaje nebo čistě elektronicky prostřednictvím e-mailových konferencí.

Základní pravidla pro fungování zájmových skupin

  • Tři nebo více členů Mensy mohou vytvořit zájmovou skupinu (SIG) za účelem rozvíjení a pěstování svého zájmu.
  • Členem SIG se může stát pouze řádný člen Mensy a to bez jakéhokoli omezení. Členem SIG se může stát i člen jiné národní Mensy nebo přímý člen MI.
  • O struktuře, řízení, způsobu fungování a činnosti SIG rozhodují její členové, nic z toho však nesmí odporovat stanovám Mensy.
  • SIG nesmí používat názvu "Mensa", logo Mensy a registrovaný symbol "M" bez souhlasu Rady.
  • Mensa nezodpovídá za žádné závazky, které na sebe vezme SIG, kromě případů, kdy tak učinila s písemným souhlasem Rady

Založení SIGu

Založení SIGu je velmi jednoduché. Stačí, když se tři členové Mensy domluví, zvolí si název a předsedu/koordinátora a poté své rozhodnutí oznámí Radě Mensy prostřednictvím koordinátora SIGů, kterým je Pavel Terber (pavel.terber@mensa.cz). Ta s vámi bude v kontaktu a bude vám poskytovat nutnou oporu.

Pokud už je SIG založen, požádá o založení internetové konference na intranetu. Konferenci najdete v sekci Rozeslat zprávu / Příjem konferencí a vytvoří vám ji koordinátor intranetu (intranet@mensa.cz). Tato vaše konference bude mít e-mailovou adresu podle názvu SIGu, který si zvolíte (např. sig-12345@mensa.cz v případě SIGu s názvem „12345“) a můžete začít diskutovat. Mail s touto adresou bude rozeslán všem, kteří se do vaší intranetové konference přihlásí. Pro svůj SIG dostanete internetový prostor, kde si můžete vytvořit i vlastní stránky, které se zobrazují na internetové stránce www.mensa.cz v sekci Volný čas / Zájmové skupiny. Pro vytvoření odkazu kontaktujte webmastera Mensy (webmaster@mensa.cz). Editovat tyto stránky si pak budete moci sami buď pomocí jednoduchého editoru, nebo prostřednictvím klasických HTML příkazů. K těm se dostanete přes rozhraní www.mensa.cz/$edit, login a heslo dostanete právě od webmastera.

K vyhledávání nových členů SIGu doporučuji použít rozeslání zprávy přes intranet (https://intranet.mensa.cz) a navíc napsat článek do časopisu a poslat na adresu redakce@mensa.cz.

Přehled aktivit SIGů v roce 2017 naleznete na stránkách časopisu Mensa: http://casopis.mensa.cz/zpravy_mensy/prehled_aktivit_sigu_v_roce_2017.html

Kontakty na jednotlivé SIGy naleznete v adresáři: http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/sig/

Koordinátor SIG Pavel Terber, pavel.terber@mensa.czKalendář AKCÍ
Po Út St Čt So Ne
Listopad
47. týden 2018
19.11. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
19.11. Schůzka MS Brno
19.11. SIG Literární tvorba - NaNoWriMo
19.11. Praha - pojďte si zkusit improvizovat
20.11. Sokolov-školní testování - náhradní termín
20.11. Testování IQ Mš Dvořákova
20.11. Přednáška Feng-Šuej: Jiří Šmikmátor
20.11. LOGICKÁ SOUTĚŽ - PRAHA
20.11. Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích
21.11. Školní testování IQ
21.11. Odpoledne plné her v ČB
21.11. Testování IQ 14+ ČB
21.11. Přednáška Lenky Bradáčové na téma: Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici
21.11. Mensa English Group Brno
22.11. Školní testování IQ
22.11. Školní testování IQ
22.11. Testování veřejnosti
22.11. Testování veřejnosti
22.11. Testování IQ v Ostravě
22.11. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
23.11. Keramická dílna pro členy dětské Mensy
23.11. Pravidelná schůzka MS Prostějov
24.11. Testování IQ v Ústí nad Labem
24.11. Opava - testování IQ pro veřejnost, 14+
25.11. Open House Praha a SIG 111
25.11. Logická olympiáda - příprava finále
25.11. Ostrá střelba Jihlava (krytá střelnice Třešť) Vysočina
P3200182.JPG
Stolní tenis a SIGurmán v Ostravě 20.3.2010
029.jpg
Podzimní setkání Plzeň 2016
DSC08933.JPG
Setkání Kokořínsko 2010