Business club Mensy ČR

Mise: 

SIG Business Club (MBC) nabízí platformu jejím členům, odborníkům a veřejnosti zabývat se aktuálními otázkami v oblasti obchodu, podnikání a ekonomie. Dbá o jejich osobní rozvoj a pomáhá jim v oblasti obchodních kontaktů na lokální i globální úrovni.

Vize:

Být místem, které inspiruje lidi být nejlepšími.

 Cíle:

Stát se lokálně i mezinárodně uznávaným odborníkem na obchodně-ekonomické prostředí.

Být organizací pro podporu obchodních aktivit.

Řádně komunikovat se členy, čestnými hosty a veřejností.

Vědět, co potřebuje každý jedinec ke své úspěšné práci.

Znát a zaměřovat se na změny, které přináší využití komunikačních technologií.

Vytvářet přátelské, inspirativně pracovní prostředí s využitím důkladně promyšleného know-how.

Poskytovat odolné, dobře promyšlené rady, které nám všem zpříjemní život.

Při komunikaci s členy a veřejností udržet rovnováhu mezi naší úlohou a potřebami ostatních.

 


Kontakt:

Petr Štěpán, mluvčí Business Clubu

M: +420 724 744 775

E: petr.stepan@mensa.cz

 

Miroslav Benda, strategický poradce

M: +420 608 857 608

E: miroslav.benda@mensa.cz

 

Ivan Pelikán, koordinátor

M: +420 603 416 542

E: ivan.pelikan@mensa.cz