SIG Investice finance projekty

Investice finance projekty

 

Skupina Investice finance a projekty nabízí svým členům konkrétní cesty, jak se od teoretických ekonomických debat přesunout k reálné podnikatelské praxi.

 

Našim členům nabízíme:

 

 • Pravidelné semináře v oblasti investic a financování projektů v prostorách galerie/kanceláře v centru Prahy.

 • Individuální i skupinové meetingy s odborným supervizorem.

 • Pomoc při tvorbě individuální investiční strategie, plánů financování režijních nákladů firem atp.

 • Účast na bezpečném investování v defenzivních oblastech trhu (developerské a infrastrukturní projekty, medicína, moderní technologie atp.). 

 • Účast na pravidelných setkáních podnikatelů z různých oborů na významných společenských akcích s možností networkingu, mj. za účelem navázání cenných kontaktů. Akce jsou organizovány ve spolupráci s Hospodářskou komorou a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

 • Možnost dlouhodobé a dobře ohodnocené spolupráce pro aktivní a ambiciózní členy.

 

MISE

 

Skupina Finance, investice a projekty nabízí svým členům konkrétní cesty, jak se od teoretických ekonomických debat přesunout k reálné podnikatelské praxi. Zajišťuje aktivní podporu při podnikání, včetně financování, a dbá na efektivní osobní i profesní rozvoj každého člena.

 

VIZE

 

Aktivní podpora členů skupiny při přijímání ekonomických výzev v reálném podnikatelském prostředí prostřednictvím organizace vzdělávacích seminářů, pravidelného setkání se supervizory, účasti na významných společenských akcích (galavečerech, kulturních událostech) atd. Pomoc při vytváření strategického investičního portfolia, ať už v rámci osobního plánu na investování či za účelem financování režijních nákladů firmy.

 

CÍLE

 

 • Vzdělávat a podporovat začínající i zkušené podnikatele v oblasti financí a investic s využitím ověřeného a úspěšného know-how.

 • Poskytovat členům možnost účastnit se na významných společenských a kulturních událostí spojených s networkingem.

 • Pomáhat členům s tvorbou vlastní investiční strategie zhodnocování jejich financí pro osobní i firemní účely.

 • Ukazovat členům cesty k navázání dlouhodobě cenných kontaktů z různorodých oblastí podnikatelské činnosti a kultury.

 • Vytvářet a poskytovat atraktivní prostředí pro osobní i profesní růst členů.

 • Učit své členy rozpoznat jejich vlohy a umět je využít.

 • Aktivně podporovat obchodní aktivity a projekty.

 • Informovat členy o dění a vývoji situace na českém i globálním ekonomickém trhu prostřednictvím zasílání pravidelných přehledů, analýz a newsletterů vybraných aktualit.

 

Ing. Vladan Ninković Atpl.
Business Development
AIA – Alternative Investment, s.r.o.
Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
M  +420 606 765 914
E   vladan.ninkovic@alternative-investment.cz
W  www.aia.cz