SIG Lišky

SIG Lišky - zakládací listina

 1. SIG Lišky je organizační jednotkou Mensy ČR, je zaměřen na pravidelnou činnost děti ve věku 5-18 let.
 2. Posláním SIG Lišky je rozvíjet emoční inteligenci a sociální vztahy dětí s důrazem na komunikační schopnosti, analytické myšlení, komplexní a koncepční myšlení, kreativní myšlení a řešení problémů, zdravé sebevědomí, toleranci, uznávání morálních a etických hodnot, schopnost činit rozhodnutí, schopnost vést kolektiv, schopnost práce v kolektivu a týmové práce, řešení konfliktů a vyjednávání, samostatnost a aktivní přístup.
 3. Ideové zdroje, ze kterých SIG vychází jsou především
  1. Myšlenky projektu Mensy ČR Podporujeme nadané děti pro budoucnost
  2. Česká tradice moderní výchovy dětí prezentovaná především myšlenkami  Zdenka Matějčka, Jiřiny Prekopové a  Františka Koukolíka.
  3. Tradice turisticko - tábornického oddílu Lišek skupiny Kompas, který v Brně působil v letech 1976-2006.
 4. Činnosti SIG Lišky
  1. pravidelné schůzky dětí
  2. jednodenní a vícedenní výlety
  3. tábory
  4. společné akce pro děti a rodiče
  5. exkurze a přednášky
  6. účast na akcích Mensy ČR
 5. Organizace - SIG Lišky řídí vedoucí SIG, spolu s kolektivem vedoucích a instruktorů.
  1. vedoucí SIG - osoba starší 21 let, schválená radou Mensy ČR
  2. Vedoucí - osoba starší 18 let schválená vedoucím SIG a kolektivem vedoucích
  3. Instruktor - osoba ve věku 15-18 let, s ukončeným základním vzděláním, schválená vedoucím SIG
 6. Financování SIG
  1. příspěvky členů
  2. příspěvek Mensy ČR na činnost
  3. dotace
  4. dary
 7. Zakládací členové: Milada Pytelová, Zdeněk Pytela, Jiří Rak, Hana Slavíčková, Dagmar Srbová

 

V Brně dne 21. 8. 2020

 

Milada Pytelová
602 171 498
milada.pytelova@mensa.cz