SIG Literární tvorba

SIG Literární tvorba byl založen dne 9.9.2014. Zakládající schůzky v historické restauraci Demínka ve Škrétově ulici v Praze se zúčastnili: Eliška Anna Kubičková, Pavel Janíček, Jiří Skuhra, Jaroslav Menčík, Nicole Snová, Martina Míčková a Petr Forejtek.


Smyslem SIGu je rozvíjet a podporovat tvůrčí literární činnost mensanů. Naše aktivity se jistě časem rozšíří. Zatím předpokládáme, že hlavní náplní naší činnosti budou:
 • Schůzky spojené s prezentací vlastní tvorby
 • Tvůrčí úkoly a následná diskuse nad jejich realizací
 • Autorská čtení
 • Besedy se spisovateli a lektory tvůrčího psaní
 • Účast na kulturních akcích věnovaných literární tvorbě
 • Prezentace tvorby v mensovním časopise
 • Vydání elektronického nebo tištěného sborníku
Všechny náměty na další aktivity jsou vítány :-)

Koordinátorka činnosti SIGu: Eliška Anna Kubičková
Kontakt
Konference SIGu: sig-literarni-tvorba@mensa.cz
E-mail: elize@volny.cz

Nejbližší akce:
 • Schůzka SIGu 6.3.2017. Místo: Friends Coffee House, Praha 1, Palackého 7. Diskuse nad literárními příspěvky. Téma: práce s jazykem. Zadání tvůrčího úkolu.
 • VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE - Staré cesty mlaých žen

  Z našich aktivit

  Křest sbírky Za okny tma 21.12.2015

  Kmotrovství naší knížky přijala houslistka, skladatelka, zpěvačka a herečka paní Gebriela Vermelho, která také vystoupila s ukázkou ze své originální tvorby.

  Dalším hostem byla spisovatelka a literární badatelka paní Martina Bittnerová.

  Všichni přítomní autoři dostali prostor ke čtení částí svých soutěžních povídek a dalších ukázek ze své tvorby. Foto: Zuzana Pustinová, Jiří Svoboda, Olga Blechová a Nicole Rebeka Snová. Celá fotogalerie ze křtu je na facebooku na stránkách skupiny SIG Literární tvorba.
  V dubnu se SIG Literární tvorba zúčastnil autorského čtení Magna Litera.

  V květnu jsme se zúčastnili literárního festivalu Mela, kde svoji tvorbu představilo celkem 8 členů SIGu a účastníků soutěže Za okny tma.

  Z vyhlášení výsledků soutěže: Eliška Gregorová čte svoji vítěznou povídku.
    VÝSLEDKY SOUTĚŽE SIGu Literární tvorba o nejlepší povídku na téma Za okny tma
  Zaslané povídky hodnotili čtenáři svým hlasováním. Zaslané hlasy byly převedené na body podle pořadí a seřazeny podle počtu dosažených bodů. V případě, kdy došlo ke shodnému počtu bodů, jsou uvedené skupiny povídek, které shody dosáhly. Podle propozic mělo být odměněno deset autorů, kteří se umístí v čtenářské soutěži nejvýše. Z výše uvedeného důvodu (shodnost bodů) bude odměněno 11 autorů knižní odměnou. Dále bylo předběžně vybráno členy SIGu deset povídek, které nejlépe odpovídají zadání a splňují další umělecké a teoretické požadavky. Tyto povídky budou sestaveny do sborníku k vydání v tištěné nebo elektronické podobě. (Autoři budou včas informováni). Jak již bylo také avizováno, všichni účastníci obdrží jako poděkování za svoji práci a zájem originální diplom od Mensy ČR a SIGu Literární tvorba.
  Pod následujícími odkazy jsou soubory s výsledky čtenářské soutěže a se zaslanými hlasy čtenářů.
  Zaslané hlasy do soutěže Výsledky hlasování

   

 • Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže SIGu Literární tvorba
 • HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ PROZAICKÉ A BÁSNICKÉ DÍLO NA TÉMA STARÉ CESTY MLADÝCH ŽEN

  PODMÍNKY HLASOVÁNÍ

  1. Zde si stáhněte soubory textů
  PRÓZA

  POEZIE

  2. Vyberte TŘI prozaické a TŘI básnické texty, které považujete za nejlepší z hlediska uměleckého, stylistického, dodržení tématu, originality.

  Poznámka: Některé básnické soubory obsahují více (až tři) básně. Takové básně v jednom souboru představují JEDNO básnické dílo.

  3. Pošlete e-mail na adresu: literarni.soutez15@seznam.cz

  4. Budete čekat na výsledky a těšit se na vyhlášení :-)

  SOUTĚŽ SIGU LITERÁRNÍ TVORBA 2016

  SOUTĚŽ PRODLOUŽENA PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO 31.8.2016

  Téma soutěže: Staré cesty mladých žen

 • Žánr: Povídka nebo báseň /kategorie próza a poezie/

 • Termín zasílání soutěžních příspěvků: 31.8.2016

 • Podrobné podmínky soutěže jsou uloženy pod odkazem: Podmínky soutěže

  Pokud byste se rádi zúčastnili soutěže, ale nejste si jisti svými zkušenostmi, přijďte mezi nás do SIGu. Na schůzkách probíráme různé literární žánry. Vždy se sejde několik lidí, kteří již mají zkušenosti s literární tvorbou, s nimi můžete probrat svoje texty, a oni jsou schopni je objektivně posoudit a dát vám doporučení.
  Schůzky probíhají obvykle vždy druhé pondělí v měsíci v centru Prahy. Pokud to máte daleko, můžete poslat svoje texty do konference SIGu. V případě, že by se sešlo víc zájemců z určitého města, můžeme se domluvit, a uspořádat setkání právě u vás. Těšíme se na Vaše příspěvky.
  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2015
  SIG Literární tvorba vyhlašuje velkou literární soutěž pro všechny Mensany. Pro všechny znamená, že je určena jak pro začínající tak i zkušené autory, a také pro čtenáře, protože soutěžní příspěvky budou hodnotit a vybírat sami mensané. Příspěvky s největším počtem hlasů budou vydány ve sborníku, takže je to vhodná příležitost i pro autory, kteří dosud nic nepublikovali, a psali jen pro sebe. Vzhledem k tomu, že budou příspěvky hodnoceny anonymně, je tato soutěž příležitost i pro ty, kteří se třeba zatím ostýchají svoje díla veřejně prezentovat. Níže jsou popsané podmínky pro účast v soutěži, které je potřeba dodržet.
  PODMÍNKY SOUTĚŽE 2015

  Žánr: Povídka

  Rozsah: 10 až 20 tisíc znaků (Je nutné dodržet MAXIMÁLNÍ rozsah)

  Téma: Za okny tma

  Počet příspěvků: Každý soutěžící může poslat jednu povídku

  Formát příspěvků:
  Soubor ve Wordu, šablona Normal, uložte jako kompatibilní (.doc). Nepoužívejte jiné než základní formátování. (Z důvodu maximální objektivity při hlasování je třeba, aby všechny texty vypadaly formálně stejně).

  Způsob zasílání soutěžních příspěvků:
  Soutěžní povídku zašlete na adresu: literarni.soutez15@seznam.cz . Do zprávy (nikoliv do textu) uveďte jméno a kontakt.

  Způsob vyhodnocení: Pokud si chcete přečíst soutěžní povídky, a mít možnost je hodnotit, zadejte si na intranetu odběr zpráv z konference SIGu Literární tvorba. Všechny došlé povídky budou do konference přeposílány, a zde také bude uvedeno pořadí po skončení hlasování. Vlastní hlasování bude probíhat tak, že každý, kdo chce hlasovat, vybere nejvýše tři povídky, které se mu jeví jako nejlepší z hlediska uměleckého, stylistického, jazykového, dodržení tématu a žánru. Pokud vyberete víc než jednu povídku, vyznačte pořadí. Povídky budou z důvodu objektivity hodnoceny anonymně, informace o autorech budou uloženy v e-mailu soutěže. Názvy vybraných povídek zašlete v průběhu května na adresu soutěže: literarni.soutez15@seznam.cz.

  Ceny: Prvních deset povídek v pořadí bude sestaveno do sborníku. Autoři získají zdarma odbornou konzultaci ke svému dílu a autorský výtisk. Také proběhne slavnostní křest knížky.
  Dalších deset autorů dostane knižní odměnu.

  Termíny soutěže
  Odeslání soutěžní povídky: Do 30. dubna 2015
  Hlasování: Do 31. května 2015
  Vyhlášení výsledků: začátek června 2015

  Závěrečné poznámky:
  Autoři vítězných příspěvků budou kontaktováni ohledně předání cen a dalšího postupu.
  V době průběhu soutěže se uskuteční tři schůzky SIGu, kde se zaměříme na povídku. Pokud se chcete dozvědět něco z teorie, tipy a triky úspěšného psaní, a zvýšit tak své šance v soutěži, jste srdečně zváni. Také zde máte příležitost zkonzultovat případné otázky ohledně své tvorby s lidmi, kteří už mají určité literární zkušenosti, někteří i odbornou teoretickou průpravu. Termíny schůzek budou zveřejněny v akcích na intranetu a na těchto stránkách.

  Přejeme hodně tvůrčí inspirace a budeme se těšit na Vaše povídky
  Uskutečněné akce:
 • Schůzka SIGu 14.listopadu 2016, 18:00 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Budeme se věnovat především vyhodnocení soutěžních textů. Výsledkem by měl být výběr příspěvků z oboru próza a poezie na cenu poroty. Také bychom si měli promyslet termín vyhlášení výsledků soutěže.
 • Schůzka SIGu 10.října 2016, 18:00 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Budeme se nadále věnovat soutěžním příspěvkům. Vítáni jsou i autoři, kteří by rádi přednesli ukázky ze své tvorby. Lze si také objednat sborník z loňské soutěže na téma: Za okny tma.
  Zpráva o činnosti SIGu v říjnu je zde ke stažení
 • Schůzka SIGu Literární tvorba 12.9.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Hodnocení soutěžních textů a výběr textů do dalšího kola.
 • Schůzka SIGu Literní tvorba 8.8.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Organizační schůzkao hledně soutěže SIGu a dalších akcí.
 • Schůzka SIGu Literární tvorba 13.6.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Schůzka SIGu Literární tvorba 11.4.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7.
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 7.3.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Téma: zadání literární soutěže 2016. Diskuse organizačních záležitostí a výběr soutěžního tématu. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka březen
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 15.2.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Tvůrčí úkol: fejeton. Návrh a diskuse témat literární soutěže. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka únor
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 18.01.2016, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Zhodnocení činnosti za loňský rok, náměty na další aktivity. Zahájení příprav na další ročník soutěže SIGu Literární tvorba. Zde si můžete stáhnout shrnutí průběhu schůzky: Schůzka leden
 • Schůzka SIGu Literární tvorba, 14.12.2015, Praha 1, Friends Coffee House, Palackého 7. Budeme se věnovat přípravě programu na křest sbírky Za okny tma.
 • KŘEST SBÍRKY POVÍDEK ZA OKNY TMA
  se uskuteční 21.prosince, od 17 hod v kavárně Famagusta, Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská 53.
  Zapisujte se, prosím, do přihlášky, včetně Vašeho doprovodu. Akce je přístupná i nečlenům Mensy.
  Přihláška
 • Schůzka 16.11.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 27.10.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 21.9.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 24.8.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Vyhlášení výsledků soutěže SIGu Literární tvorba. 16.6.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Na akci budou vyhlášeni výherci hlasování čtenářů, kteří dostanou odměny. Po vyhlášení bude následovat autorské čtení z tvorby soutěžících. Jsou zváni všichni účastníci soutěže, na které čeká originální diplom, podepsaný předsedou Mensy, a čtenáři, kteří budou mít příležitost diskutovat s autory. Jsou také zváni rodinní příslušníci a přátelé zmíněných. Akce je přístupná i nečlenům Mensy.
  Pozvánka na vyhlášení /program
 • Literární soutěž: 3. února až 30. dubna (pro zasílání soutěžních příspěvků), 31. května (pro hlasování)
 • Schůzka 26.5.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Autorské čtení, představení SIGu a Mensy na literárním festivalu Mela 21.5.2015
 • Účast na autorském čtení Magna Litera 29.4.2015
 • Schůzka 20.4.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 23.3.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 23.2.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Téma: povídka.
 • Schůzka 19.1.2015, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, volná diskuze, a také jedno překvapení.
  Pokud se chcete aktivně zúčastnit tvůrčí práce, přineste s sebou nebo pošlete do konference SIGu literární text libovolného žánru, který ve vás evokuje obrázek.
 • Schůzka 15.12.2014, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.
 • Schůzka 10.11.2014, 18 hod, Friends Coffee House, Palackého 7, Praha 1. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.
 • Schůzka 9.10.2014, 18 hod, Pizzeria Ristorante Corleone Anděl, Na Bělidle 42, Praha 5. Setkání autorů, diskuze nad texty, zavedení a procvičení nových pojmů, volná diskuze.
 •