SIG PARENT

SIG PARENT si klade za cíl angažovat především členy Mensy, ale i příznivě nakloněné nečleny k činnostem, které podporují nadané děti a obecně podporují rozvoj rozumových schopností dětí již od nejútlejšího věku. Cílová skupina dětí, kterým chceme věnovat podporu, je skupina dětí předškolních až po děti z prvního stupně ZŠ. Myslíme si, že pro děti starší již existuje na poli Mensy nabídka aktivit a hlavně s rozjezdem projektu NTC Learning (více o projektu naleznete na www.mensantc.eu) bude vhodné rozšířit aktivity pro předškoláky. Obecně bychom chtěli celorepublikově mapovat, podněcovat vznik, organizovat či podporovat především následující aktivity:

  • vznik klubů rodičů nadaných dětí (ať již na poli Mensy nebo jiných sdružení);
  • poradenské a diagnostické aktivity zaměřené na diagnostiku nadání a výchovné poradenství pro rodiče dětí od nejútlejšího věku;
  • programy, školky a kluby s programem rozvoje nadání dětí od věku 18 měsíců;
  • vyhledávání aktivních učitelů a učitelek, kteří mají příklady dobré praxe nebo chtějí s Mensou na přípravě takových příkladů participovat;
  • osvětové působení v oblasti vyhledávání nadaných dětí a podporování jejich rozvoje.

A proč právě název „SIG PARENT“?

Aktivity, které chceme realizovat, se dají jednoduše vyjádřit následujícími hesly: Poradenství, Aktivity, Rodičovství, Edukace, Nadaných, Talentovaných.

Jitka Fořtíková
snecek@centrum.cz

Aktivní členky SIGu PARENT, které jsou členkami MENSY ČR a zajímavé odkazy na jejich aktivity:

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. - předsedkyně Centra nadání a předsedkyně SIGu PARENT

MUDr. Zuzana Ludvíková - členka organizačního výboru SIGu PARENT

Mgr. Dana Havlová

Bc. Petra Pilečková

Mgr. Iva Klugová