SIG psychologie a komunikace

Podstatou činnosti SIGu je osvětová činnost a podpora vzdělávání zejména na středních školách a univerzitách, organizace seminářů, besed, exkurzí, expedic, školení a akcí zaměřených na obecnou charakteristiku myšlení, myšlenkové operace, paměť, pedagogiku, psychologii osobnosti, obecnou psychologii a její praktické dopady v běžném životě, psychologické testy a diagnostiku.

Do portfolia činností SIGu patří též soubor jednotlivých druhů terapií, jejich výuka a praktická aplikace.

Koordinátorem činnosti SIGu je Karel Kostka, (cubeca@seznam.cz, tel.: 603 259 095).