SIG Seberozvíjení

Příští akce

Připojte se do Facebook skupiny: https://www.facebook.com/groups/1812881528786580/ nebo jen si čtěte její obsah.

Náplň SIG

Time managment či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání sama sebe a svých mezí, komunikační metody (např. respektovat a být respektován), metody učení, rozvoj kreativity, hry na zlepšení sociálních dovedností atp.

Komunikační prostředky SIGu

Primárním komunikačním kanálem je Facebook skupina a wiki, ostatní se v realitě příliš nepoužívají.

  • Facebook skupina https://www.facebook.com/groups/1812881528786580/, pro čtení dostupná i pro lidi mimo skupinu.
  • wiki space najdete na adrese wiki-sig-seb.jdem.cz (odkaz bude fungovat i v případě až se wiki přesuneme z http://54.149.180.167:8090/display/SP/SIG+Penize jinam) - určen pro jakoukoliv komunikaci/informaci, kterou stojí zaznamenat, uchovat, updatovat. Pro registraci použijte mensovní email, v případě problém, dotazů, pište mi vlk@mensa.cz
  • Tyto webové stránky - seberozvijeni.mensa.cz - pro víceméně statické informace o SIGu, máte-li tip, co zde změnit, pište vlk@mensa.cz
  • Emailová konference s emailovou adresou  sig-seberozvijeni@googlegroups.com, pro přidání vaší emailové adresy mi napište, popř. s mensovním emailem či jiným google účtem požádejte o členství na adrese https://groups.google.com/forum/?hl=cs#!forum/sig-seberozvijeni
  • Diskuzní fórum naleznete zde. Toto diskuzní fórum je určeno jako doplňkový kanál SIGu, především pro zajímavé a proto rozsáhlé diskuze.
  • Stará emailová konference na intranetu SIGu sice zůstane zachována, nicméně je primárně určena, aby noví členové nalezli tento SIG na intranetu. Nadále už nebude brán ohled na mnohá omezení této emailové konference (problémy s přílohami, formátováním, počtem denně zaslaných zpráv apod.) a jednou za čas hlavně použita na upozornění, že existuje nová emailová konference.

Historie

Ke dni 2018-02-08 jsem založil Facebook skupinu SIGu. Na mwiki ponechávám trvalejší obsah, průběžně zajímavé články budu dávat na Facebook. Skupina SIGu je veřejná, tzn. přečíst si články bude moci i ten, kdo nemá Facebook účet.

Ke dni 2015-05-19 je SIG třetí největší zájmovou skupinou v Mense ČR (229 členů), nicméně nadále už počet členů nepůjde sledovat vzhledem k přechodu k nové emailové konference sig-seberozvijeni@googlegroups.com k tomuto dni.

SIG Seberozvíjení patří už mezi větší zájmové skupiny v Mense ČR (ke dni 2013-10-30 99 členů).

SIG Seberozvíjení vznikl během několika dní v půlce března 2013, přičemž se původně měl zabývat pouze Time managementem. Avšak po rozvinutí diskuze na intranetu se začaly přidávat myšlenkové mapy a další efektivní nástroje, což vyvolalo potřebu rozšíření zaměření SIGu. Vývoj názvu SIGu nebyl vůbec jednoduchý, mezi navrhované patřilo: Osobnostní optimalizace, Rozvoj osobnosti, Efektivní osobnost, Osobnostní efektvita, Efektivní já či Sebezefektivňování.

K 2013-03-17 byly spuštěny webové stránky tohoto SIGu.

Zákládající členové: Vladimír Kutálek, Lenka Stodůlková, Jana Veličová

Uplynulé akce

2014-05-15 SIG Seberozvíjení & SIG Manager - přednáška (Sebe)motivace

2013-10-28 na celostátním setkání přednáška "Schopnosti mozku". K náhlednutí také zajímavé knižní tituly.

2013-05-07/2013-05-12 na celostátním setkání Mensy ČR bylo možné se seznámit se zakládajícími členy. K náhlednutí také zajímavé knižní tituly

Náměty a tipy pište na adresu vlk@mensa.cz

Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz